Nanoteknologi åbner for en helt ny verden af muligheder og bliver et af de mest betydningsfulde udviklings- områder. Nanoteknologi vil også få stor betydning for miljøbeskyttelsen og yde et væsentligt bidrag til udvikling af en mere miljøvenlig teknologi

Det ammoniumbaserede konserveringsmiddel sigter mod at forhindre ødelæggelse under opbevaring og til transit af landbrugsprodukter.

Den russiske biotekvirksomhed Vjatsky Agroconcern har skabt et spiseligt fødevarekonserveringsmiddel for at hjælpe med at reducere den høje mængde af verdensomspændende madaffald. Konserveringsmidlet kaldet Milekons fungerer på en række fødevarer, herunder korn, bælgfrugter, frugt, grøntsager, mejeri og kød. Det er designet til at reducere spild og affald gennem et produkts rejse, fra høst til det når detail hylderne og de private hjem.

Nanofilmen er en kombination af ammonium, sukker, alkohol og natriumchlorid og har gennem langvarige studier vist sig at være sikker til opbevaring af fødevare. Det er nedbrydeligt, billigt og strækker sig op til et ton produkter til en pris på cirka 7-14 kr.

Med FNs fødevare- og landbrugsorganisation der rapporterer at en tredjedel af alle fødevarer, der produceres hvert år går tabt eller spildes globalt, er en reduktion af madaffald vigtigt for at brødføde verdens voksende befolkning.

Milekon kan også bruges til at desinficere områder, emballering, transport og kan injiceres så det kan bruges i væsker, herunder øl, juice og kulsyreholdige drikke. Vjatsky Agroconcern, der i øjeblikket er begrænset i sine distributions funktioner, søger internationale partnere for at fokusere på ekspansion til udviklingslande med varmt klima.

Info om Nanoteknologi: www2.mst.dk

Kilde: www.agroconcern.com

Forfatter: Redaktionen på ecolove