Økologiske fødevare 

Økologiske fødevare er produceret ved hjælp af henholdsvis miljøvenlige og dyrevenlige landbrugsmetoder på en økologisk gård. Dansk producerede økologiske fødevare skal følge økologireglerne som er udgivet af fødevarestyrelsen.

Hvad er økologiske fødevare?

Økologiske fødevare kan deles op i afgrøder og forarbejdede madvarer. Der bliver stillet forskellige krav til de 2 grupper af fødevare, disse krav skal opfyldes før fødevaren må kaldes økologisk.

Afgrøder

Landmanden må ikke bruge kunstgødning og andre sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr eller sygdomme i marken. Økologiske afgrøder bliver produceret ved at landmanden vælger hensigtsmæssige plantearter og sorter, samt skifter mellem de forskellige afgrøder på markerne. Derudover er mekaniske dyrkningsmetoder tilladte, herunder harvning og radrensning af markerne. Landmanden må gerne benytte sig af rækkedampning og flammebehandling af ukrudt samt han kan bekæmpe skadedyr ved at beskytte eller udsætte skadedyrenes naturlige fjender.

Står landmanden i en situation hvor der er en akut fare for at miste afgrøden, er det muligt at bruge nogle ganske få udvalgte pesticider. Disse pesticider er gennemgået en streng kontrol og efterfølgende godkendt til økologisk brug. Det er forbudt for landmanden at bruge disse midler til forebyggelse eller ved angreb som ikke udgør en akut fare for afgrøden.

Madvarer

For at forarbejdede økologiske fødevare, som f.eks.marmelade, leverpostej og andre færdigretter må kaldes økologiske skal de opfylde kravet om at indholdet af økologisk producerede ingredienser er minimum 95%. Derudover må forarbejdede økologiske fødevare ikke indeholde kunstige sødestoffer eller kunstige aromaer. Desuden er der langt færre tilsætningsstoffer som er tilladte i sammenligning med konventionelt fremstillede fødevare.

Det er ikke alle ingredienser som er økologisk tilgængelige, og derfor er der en liste over ingredienser som er tilladt, herunder salt, vand, hjælpestoffer og begrænset antal tilsætningsstoffer. Alle disse tilladt stoffer er gennemgået tests for at forhindre stoffer som kan være skadelige i produktet. Der må på ingen måde forekomme nogen former for kunstige farvestoffer og sødestoffer i økologisk fødevare.

Hvis fødevare sælges som økologiske er disse underlagt EU lovgivningen 834/2007 samt 889/2008. Her henvises der til at produktet skal være fremstillet efter reglerne i EU lovgivningen samt inspiceres og certificeres af en godkendt myndighed. I Danmark er det henholdsvis NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen som tager sig af kontrolopgaverne i forbindelse med økologireglerne.

Økologisk landbrug 

Økologisk landbrug er en driftsform hvor det naturlige kredsløbssystem bliver respekteret. Det mindsker miljøbelastningen så naturligt muligt, da der er forbud mod brug af kunstgødning og andre sprøjtemidler.

Hvad er økologisk landbrug?

Et landbrug bliver økologisk når det drives efter en række principper og anerkendte metoder. Disse principper er designet til at respektere det naturlige kredsløbssystem og belaster miljøet mindst muligt. Økologiske landbrug skal overholde en række af strenge regulativer som definere hvad som er tilladt for landmanden, disse regulativer lægger stor vægt på beskyttelse af både natur og dyreliv. Principperne er med til at udnytte styrken af de naturlige processer og skaber derved en sund økologi på tværs af gården.

De økologiske principper for landbrug inkluderer en flerårig plan for som skifter mellem de forskellige afgrøder på marken. Forudsætningen for de plantearter og sorter som bliver valgt er at de er modstandsdygtige overfor sygdomme samt effektivt kan bruge de tilstedeværende ressourcer i marken. Disse plantearter og sorter er ikke genmodificerede da økologiske landbrug ikke har tilladelse til at benytte eller dyrke nogen form for genetisk modificerede organismer (GMO’er).

Landmanden må gerne dyrke sine marker mekanisk, herunder er bl.a. pløjning, harvning og  radrensning tilladt. Landmanden kan optimere forholdene på marken for afgrøderne ved brug af kompost og husdyrgødning. Det er strengt forbudt for landmanden at benytte sig af kunstgødning eller andre kemisk fremstillede produkter som f.eks.pesticider og sprøjtemidler til at optimere forholdene for afgrøderne, dette inkludere kemisk bekæmpelse af ukrudt samt forebyggelse af diverse skadedyr og sygdomme. Landmanden har tilladelse til at bekæmpe ukrudt på sin mark ved at benytte sig af flammebehandling og rækkedampning og skadedyr kan bekæmpes ved at beskytte og eller udsætte skadedyrenes naturlige fjender.

I krisesituationer hvor landmanden er i akut fare for at mist sine afgrøder har denne tilladelse til at benytte sig af nogle ganske få, men strengt udvalgte pesticider som er godkendt til økologisk brug. Den økologiske landmand har forbud mod at bruge disse kemiske midler til forebyggelse eller angreb som ikke udgør en akut fare for hans afgrøder.

Hvis det økologiske landbrug har husdyrhold skal disse holdes efter den metode som er bedst egnet til de forskellige dyr. Der skal tages hensyn til dyrets naturlige behov, muligheden for at bevæge sig frit på marken og fodring skal foregå med økologisk foder.

I Danmark varetager NaturErhvervstyrelsen kontrollen af de økologiske landbrug og sikre at disse drives korrekt i henhold til økologireglerne.

Kilde:
www.ec.europa.eu
www.foedevarestyrelsen.dk
www.soilassociation.org

Økologisk dyrehold 

Økologisk dyrehold betegner produktionen af husdyr hvor dyrevelfærd er i top. De er sikret et godt liv med mindst mulig stress samt der bliver taget hensyn til deres naturlige behov. Derudover bliver økologiske dyr fodret med økologiske produkter.

Hvad er økologisk dyrehold?

Økologiske dyr bliver opdrættet og håndteret efter en række fastsatte principper og metoder. Principperne er designet så der bliver taget mest mulig hensyn til dyrenes naturlige behov og adfærd, også kendt som dyrevelfærd. Landmanden er fagligt kompetent til at passe sine dyr og disse kompetencer inkluderer forståelsen af behovet hos de enkelte individer som sikre dyrenes velfærd og sundhed. For at dyr kan blive mærket som økologisk, skal produktionen overholde en række EU regulativer og økologiregler.

Leveforhold og opvækst

Grundprincipperne i økologiske dyrehold er med til at skabe de mest optimale leveforhold for dyrene i forhold til deres naturlige behov. Dette ensbetydende med at dyrene skal have permanent adgang til rummelige udendørsarealer hvor disse kan gå frit rundt. Udendørsarealerne skal dække dyrenes adfærds- og ernæringsmæssige behov via dets beplantning, samt der er en begrænsning for antallet af dyr pr. arealenhed. Dyrene skal have mulighed for at benytte sig af hvilearealer med et tørt og strøet leje uden nogen form for træk, spaltegulv i hvilearealet er forbudt. Dyrene må på ingen måde være permanent tøjret eller isoleret fra andre dyr eller dets artsfæller. Skal dyrene transporteres, tilstræbes det at transporttiden bliver holdt på et minimum.

Landmanden has tilpasset pasningen af dyrene til hver enkelt dyreart, så deres naturlige behov bliver dækket. Økologiske dyr bliver i reglen opdrættet og holdt i mindre flokke som giver dem friheden til at skabe et helt naturligt socialt hierarki blandt individerne, præcis som de ville gøre hvis de levede frit i naturen. Landmanden skal forhindre at dyrene lever under unaturlige leveforhold og derfor er det for eksempel er forbudt med permanent lys hos fjerkræ. Det er heller ikke naturligt for dyrene at få trimmet deres horn, kuperet deres næb eller amputeret deres haler, derfor er det en del af de økologiske principper for husdyrhold at begrænse brugen af dette.

Økologiske dyr skal være fodret med en diæt som er så naturlig som mulig, derfor er det ikke tilladt at fodre med genmodificerede organismer (GMO), og en hvis procentdel af dyrets foder skal være økologisk. Dyrene må ikke få hormonbehandlinger som øger deres vækst eller produktivitet. Derudover må landmanden ikke præventivt benytte sig af medicin og antibiotika. Økologiske dyr må kun behandles medicinsk i tilfælde af sygdom.

NaturErhvervstyrelsen varetager kontrollen af de økologiske landbrugsdyr i Danmark og sikre dermed at disse bliver opdrættet og håndteret korrekt i henhold til økologireglerne.

Kilde:
www.soilassociation.org
www.ec.europa.eu

Økologiske tekstiler

Økologiske tekstiler er baseret på materialer som er dyrket økologisk og produceret uden skadelige kemikalier. Produktionen af økologiske tekstiler tager hensyn til miljøet og er bedre for den omkringliggende natur, dyr og mennesker.

Hvad er økologiske tekstiler?

I løbet af det sidste årti er økologisk tøj og tekstiler blevet mere og mere populært. Hvis tøj og tekstiler er blevet certificeret økologisk, betyder det at produktionen hele vejen fra planten eller dyret og til det færdige produkt lever op til de økologiske standarder, alle trin i produktionen bliver tjekket om de lever op til sociale og miljømæssige ansvar.

Økologiske tekstiler renere, bedre og venligere

Der er flere årsager til at økologiske tekstiler er både renere, bedre og venligere over for omgivelserne:

Organiske fibre bliver dyrket uden brug af skadelige pesticider eller genmodificerede organismer, dette medfører både et sundere landbrug og et bedre miljø.

Der bliver ikke brugt skadelige kemikalier i produktionen af økologiske tekstiler, derfor er det bedre for både dyreliv og mennesker.

De sociale forhold er bedre på økologiske tekstilfabrikker, derfor kan produktionen af økologisk bomuld hjælpe bønderne med at finde vejen ud af fattigdom.

Økologiske tekstiler indeholder hverken allergifremkaldende, kræftfremkaldende eller giftige kemikalier.

Økologisk uld

Får er en naturlig ressource i mange lande og økologisk uld kommer fra landmænd som prioriterer både får og omgivelser. Udover at økologisk uld er naturlig, vedvarende og naturlig nedbrydelig stærk fiber, så understøtter du bæredygtigt landbrug.

Vælger man at købe produkter produceret af økologisk uld er man med til at støtte op omkring bedre dyrevelfærd, hvor fårene bliver plejet og passet ud fra de økologiske principper der gælder for økologisk dyrehold. Dette giver dyrene mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd.

Eventuelt backlink til = Økologisk dyrehold

Økologisk bomuld

En stor del af verdens forbrug af bomuld bliver produceret i udviklingslande. Bomuld er en naturlig, vedvarende og biologisk nedbrydelig fiber. Når du vælger økologisk bomuld er du med til at understøtte bæredygtigt landbrug, da økologisk bomuld er produceret med omtanke for miljøet.

Økologisk bomuld bliver produceret hos økologiske landbrug som dyrker deres landbrug baseret på de økologiske principper fastsat for økologisk landbrug. Det betyder at bomulds planterne ikke er genmodificerede og de organiske bomuldsfibre bliver dyrket uden kunstgødning eller giftige pesticider og insekticider. I sammenligning forbruger den konventionelle bomuldsindustri på nuværende tidspunkt omkring 25% af insekticider samt 10% pesticider af hele verdens samlede forbrug.

Eventuelt backlink til = Økologisk landbrug

Økologiske tekstiler og kemikalier

Der bliver heller ikke brugt skadelige kemikalier under fremstillingen af økologiske tekstiler. De økologiske standarder inden for tekstil stiller strenge krav til de kemikalier som anvendes under produktionen, herunder toksicitet og nedbrydelighed. Der er også krav til producenten om sund miljøpolitik samt spildevandsanlæg.

Da skadelige kemikalier er begrænset og forbudt i økologisk forarbejdning og produktion af tekstiler, indeholder slutproduktet ingen giftige kemikalierester som kan være enten allergifremkaldende eller kræftfremkaldende. En række tests som er blevet udført på konventionelt produceret tøj viser spor fra formaldehyd, pesticider, brandhæmmende kemikalier samt giftige farvestoffer. Rester af disse kemikalier kan optages gennem huden eller blive indåndet og være med til at forårsage hududslæt, allergi eller åndedrætsbesvær.

Kilde:
www.soilassociation.org
www.soilassociation.org
www.soilassociation.org

Økologisk hudpleje 

Økologisk hudplejeprodukter indeholder minimum 1 økologisk ingrediens. Økologiske ingredienser skal være dyrket økologisk eller naturligt indsamlet.

Din hud dækker hele kroppen og derfor bør du tænke over hvad du udsætter den for, da alt hvad du påsmøre den vil blive absorberet i mindre mængder. Fordi vi langsomt bliver mere kritiske omkring de produkter vi bruger i dagligdagen er der begyndt at komme flere økologiske hudplejeprodukter på markedet. Men i modsætning til økologiske fødevare og tekstiler er der desværre ingen EU lovgivning, regelsæt eller standarder for økologisk hudpleje.

Det eneste krav som på nuværende tidspunkt er for økologiske hudplejeprodukter at at de skal indeholde minimum 1 økologisk ingrediens. Det betyder at produkter som indeholder under 1% økologiske ingredienser, kan mærkes og reklameres som økologiske, selvom de eventuelt skulle indeholde andre skadelige stoffer.

På nuværende tidspunkt er der en gruppe af certificeringsorganer som har arbejdet på at få lavet et harmonisk regelsæt for naturkosmetik og økologisk hudpleje. De 4 organisationer; BDIH, Soil Association, EcoCert og AIAB, er grundlæggende enige om hvad økologisk hudpleje og naturkosmetik ikke må indeholde. Herunder hører genmodificerede ingredienser, været testet på dyr samt været udsat for bestråling.

BDIH

BDIH er en sammenslutning af tyske producenter inden for kosmetik og kosttilskud. BDIH certificering er et international system, hvor produktet skal opfylde 7 kriterier. Der skal hvis muligt, anvendes økologiske ingredienser, dog uden minimumskrav til indholdet. Krav om at visse ingredienser, hvis anvendes, skal være økologiske, f.eks. pebermynteolie og sheasmør. Hvis produktet skal BHID mærkes må det ikke indeholde silikoner, paraffiner, syntetiske duftstoffer,syntetiske farvestoffer, ethoxylerede råstoffer eller produkter af jordolie. Derudover er det tilladt at anvende naturlig konservering og naturidentiske konserveringsmidler – det skal dog angives på varedeklarationen hvilket produkt som der er blevet brugt som konserveringsmiddel.

Soil Association

Soil Association er et britisk certificeringsorgan der begyndte at certificere økologiske hudplejeprodukter i 2002. Deres standarder bygger 100% på forsigtighedsprincippet, hvilket betyder at hvis der ikke er klare beviser for at en ingrediens er sikker, så må den ikke anvendes. Et produkt til personlig pleje skal indeholde minimum 95% økologiske ingredienser for at kunne certificeres af Soil Association. Hvis produktet indeholder 70-95% af økologiske ingredienser kan det også blive certificeret, andelen af økologiske ingredienser skal angives og det må ikke kaldes økologisk. Findes ingredienserne økologisk, skal disse anvendes, derudover skal andre ingredienser som anvendes være sikkerhedsgodkendte og nedbrydelige i naturen. Soil Association har også strenge krav til hvordan ingredienserne udvindes. For økologiske hudplejeprodukter som er certificeret hos Soil Association, gælder det at de ikke må indeholde parabener, syntetiske duft- og farvestoffer, sodium laureth sulfat (sæbestof), kunstige antioxidanter samt alkylsulfater. Derudover må der kun bruges sorbinsyre, benzoesyre, benzyl alkohol, askorbinsyre samt E-vitamin som konserveringsmidler.

AIAB

AIAB er et italiensk certificeringsprogram som begyndte at certificere økologiske hudplejeprodukter i 2005. AIAB er dog ikke færdige med at definerer deres standarder og kriterier, deres primære er dog at der kun må anvendes økologiske ingredienser, men ellers arbejder de ud fra et forsigtighedsprincip på samme måde som Soil Association. På nuværende tidspunkt findes AIAB markeringen kun på italienske produkter.

EcoCert

EcoCert er et fransk certificeringsorgan som begyndte at certificere kosmetik og hudplejeprodukter i 2002. EcoCert har statslig godkendelse i Frankrig og har udviklet deres standarder i samarbejde med kosmetikbranchen. EcoCert certificere både råvarer og færdigvarer internationalt. EcoCert har 2 forskellige certificeringer. Den ene er en certificering som naturkosmetik hvor indholdet af økologiske ingredienser skal være på minimum 5%. Skal produktet certificeres som økologisk naturkosmetik skal hele 10% af ingredienserne være økologiske.

Ved siden af har EcoCert standarden været med til at grundlægge logoerne fra Cosmebio. Cosmebio mærkerne findes på en lang række kosmetik produkter.

BIO logoet (økologisk kosmetik) skal have et indhold på minimum 95% naturlige ingredienser eller alternativt ingredienser af naturlig oprindelse. Af disse 95% skal minimum 10% være økologiske som skal komme være certificerede af officielle kilder. Produkter med BIO logoet må have et indhold på maksimalt 5% af syntetiske ingredienser.

ECO logoet (miljøvenlig kosmetik) skal have et indhold på minimum 95% naturlige ingredienser eller alternativt ingredienser af naturlig oprindelse. Af disse 95% skal minimum 5% være økologiske, hvoraf 50% af disse skal komme være certificerede af officielle kilder. Produkter med ECO logoet må have et indhold på maksimalt 5% af syntetiske ingredienser.

kilde:
www.soilassociation.org

Den økologiske tanke

Den økologiske tanke handler om udviklingen af økologisk jordbrug og dyrehold, men også om miljøvenlig produktion. Økologiske landmænd følger et fastlagt regelsæt af internationalt anerkendte sæt standarder og etiske principper. De etiske principper har fokus på sundhed, økologi, retfærdighed og pleje.

Princippet om sundhed

“Økologisk landbrug skal vedligeholde og forbedre sundheden af jorden, planten, dyret, mennesket og planeten som en helhed.”

Princippet om økologi

“Økologisk landbrug skal bygges på levende økologiske systemer og kredsløb, efterligne dem, samarbejde med dem, og hjælpe dem.”

Princippet om retfærdighed

“Økologisk landbrug skal bygges på forhold som er med til at sikre retfærdighed med hensyn til livsmuligheder og det fælles miljø.”

Princippet om pleje

“Økologisk landbrug skal drives og plejes på en ansvarlig og forsigtig måde som beskytter sundheden og trivslen for både nuværende og kommende generationer samt miljøet.”

kilde:
www.soilassociation.org

Biodynamik 

Dengang de biodynamiske principper blev udtænkt af Rudolf Steiner i 1924, var det ikke for at forhindre miljøproblemer, men fordi Rudolf Steiner ønskede at forbedre mennesker og dyrs sundhed gennem korrekt dyrkning af landbruget.

Et biodynamisk landbrug behandler hele gården som en levende organisme hvor mangfoldigheden er vigtig. Den levende organisme består af de forskellige afgrøder, husdyr og mennesker på gården.

På nuværende tidspunkt er der omkring 40 biodynamiske landbrug i Danmark. Disse landbrug skal udover at opfylde alle kravene for økologisk landbrug og dyrehold også opfylde de særlige internationale Demeter krav:

 • Skal leve op til kravene for økologisk landbrug og husdyrhold.
 • Omlægningstiden til biodynamisk landbrug tager længere tid.
 • De biodynamiske præparater skal anvendes og hjælper med at styrke livskræfterne i kompost, jord og planter. De biodynamiske præparater indeholder røllike, kamille, brændenælde, egebark, baldrian, mælkebøtte, kisel og kogødning.
 • Der skal bruges kompost som indeholder de biodynamiske præparater til gødskning af markerne.
 • Der må ikke bruges gylle eller ajle fra konventionelle landbrug.
 • Jorden må ikke dampbehandles.
 • Der må ikke benyttes UVC-lys til bestråling af planter (mod skimmel og svamp).
 • Markerne skal dyrkes med sædskifte.
 • Der skal være husdyr på gården (overvejende drøvtyggere) eller i et fast samarbejde med en anden biodynamisk gård.
 • Dyrene må kun fodres med biodynamisk og økologisk foder.
 • Det er forbudt af afhorne dyrene (herunder; kvæg, geder og får).
 • Bonden skal være med til at sikre et socialt og kunstnerisk miljø på gården.
 • Biodynamiske landbrug bliver både kontrolleret af de statslige myndigheder for økologisk jordbrug i Danmark samt Demeterforbundet.

Yderligere fakta omkring biodynamiske produkter:

 • Biodynamiske produkter har kun 10 tilladte tilsætningsstoffer i modsætning til f.eks. 40 tilladte tilsætningsstoffer i økologiske produkter og hele 374 tilladte tilsætningsstoffer i konventionelle produkter.
 • Demeter mærkede produkter må ikke indeholde kunstigt tilføjet nitrit eller nitrat.
 • Mælkeprodukter må ikke være homogeniseret eller UHT-behandlet.
 • Safter skal være pressede og må ikke være lavet af koncentrater blandet med vand.
 • Mikrobølger må ikke bruges til til f.eks.pasteurisering eller optøning.
 • Hammermøller må ikke bruges til formaling af kornprodukter, stenmøller og stenkværne er godkendt.