Dansk bæredygtig laks fra fiskeriproducenter med et nært tilhørsforhold til Skagen har sammen skabt en virksomhed vi forbruger kun kan glæde os over  – laks som er dansk produceret, fri for GMO, antibiotika, væksthormoner og parasitter – what not to like!

Dansk bæredygtig laks fra Skagen Salmon er et landbaseret lakseopdræt med kvalitet og bæredygtighed øverst på dagsorden. Opdræt af sund, ren laks med absolut minimal påvirkning af havmiljøet er hele drivkraften bag Skagen Salmon, som har et af verdens mest moderne anlæg til landbaseret lakseopdræt. Opdrætsmetoden hedder RAS og er et recirkulerende system, som sikrer fordele for både miljøet, laks og forbrugeren.

Laks modtages som æg, og 24 måneder senere vokset sig slagteklar. I den periode bliver de passet og plejet af Deres fiskepassere, som hver dag arbejder for de mest optimale forhold for laksen. For at imitere fiskens naturlige habitat, starter de med at gå i ferskvand, som de naturligt ville gøre i elven. Så sker den fysiologiske ændring, hvor de bliver klar til at overgå til saltvand – det hedder smoltificering.

De to mest afgørende faktorer for at opdrætte ren laks af høj spisekvalitet, er vandforhold og foder

Vandkvalitet

Skagen Salmon er placeret tæt på kysten i Skagen, hvor De låner vand fra Skagerrak, som renses. Den biologiske rensning sørger for, at giftige stoffer uskadeliggøres samt UV filtres, inden det fyldes i tankene hvor laksen går. Vandet renses konstant så al slam bliver frasorteret til biogas, og vandkvaliteten er i top. Det betyder, at vandet i Deres tanke er renere end det er i havet, således også fri for mikroplast. Det sikrer optimale forhold for Deres laks, og eliminerer samtidig forekomsten af lakselus. De bruger hverken antibiotika eller kemiske midler til bekæmpelse af sådanne, og der er konstant tilførsel af ilt til vandet.

Foder, trivsel og miljø

Skagen Salmon får foder fra BioMar. Ligesom Skagen Salmon har de kvalitet samt bæredygtighed på dagsorden. BioMar gør et stort stykke arbejde for at optimere deres foderindhold, så det sikrer de bedste forudsætninger for laks og miljø.

Skagen Salmon´s foder består af cirka 70 procent plantebaseret indhold og 30 procent fiskebaseret. Generelt ønsker man en høj andel af plantebaseret materiale i foderet, og igennem de sidste tyve år er det netop lykkedes at halvere andelen af maritimt indhold. Foderet skal altid være af en kvalitet, der sikrer et godt helbred hos fiskene.

Overgangen til plantebaserede ingredienser er derfor forgået i et tempo, hvor man hele tiden har sikret at det ikke har påvirker fiskens helbred negativt. Det fiskebaserede indhold er alt sammen fanget indenfor kvotesystemet, og det indeholder ikke spisefisk, ej anvendes bundtrawl. Der bruges kun pelagiske fisk (fisk der svømmer i overfladen). Der indgår også en mindre andel fraskæringer fra fiskeindustrien.

For det plantebaserede indhold ønsker man afgrøder med et højt proteinindhold, og altid under forudsætning af en bæredygtig dyrkning. Der bruges udelukkende certificeret soja. Det farvestoffet som anvendes i fodret er ikke syntetisk udvundet, men baseret på en fermentering af naturlige organismer, som indgår i den normale fødekæde for vilde laks. Stoffet hedder Panaferd, og fungerer som antioxidant.

Ernæringsmæssige fordele

Laks har mange ernæringsmæssige fordele; rig kilde til omega-3-fedtsyrer, som hjælper med at reducere inflammation, forbedre hjernens funktion og styrke immunsystemet. Laks indeholder også værdifulde næringsstoffer som protein, D, B-vitaminer, jern og calcium, der understøtter et sundt immunsystem, stærke knogler og sunde blodlegemer.

Sikker opdræt sikre:

  • Ingen antibiotika
  • Ingen væksthormoner
  • Ingen GMO
  • Ingen parasitter – laksen kan spises rå uden først at nedfryses
  • ASC certificering

Derudover er der konstant strøm i vandet som sikrer en stærk laks med fast kødstruktur og lavere fedtindhold.

Hvor køber man laks fra Skagen Salmon:

Foreløbig kan man købe Deres laks hos Skagenfood.dk og Føtex.

Kilder:

www.skagensalmon.com

www.biomar.com

www.panaferd.com

Forfatter: Redaktionen på ecolove