Hvad er økologi & biodynamik?

Økologiske fødevare er produceret ved hjælp af henholdsvis miljøvenlige og dyrevenlige landbrugsmetoder på en økologisk gård. Dansk producerede økologiske fødevare skal følge økologireglerne som er udgivet af fødevarestyrelsen.

Hvad er økologi & biodynamik?

Hvad er økologi

Den økologiske tanke handler om udviklingen af økologisk jordbrug og dyrehold, men også om miljøvenlig produktion. Økologiske landmænd følger et fastlagt regelsæt af internationalt anerkendte sæt standarder og etiske principper. De etiske principper har fokus på sundhed, økologi, retfærdighed og pleje
Hvad er økologi & biodynamik?

Biodynamik

Dengang de biodynamiske principper blev udtænkt af Rudolf Steiner i 1924, var det ikke for at forhindre miljøproblemer, men fordi Rudolf Steiner ønskede at forbedre mennesker og dyrs sundhed gennem korrekt dyrkning af landbruget.
økologiske fødevarer
Hvad er økologi & biodynamik?

Økologiske fødevare

Økologiske fødevare er produceret ved hjælp af henholdsvis miljøvenlige og dyrevenlige landbrugsmetoder på en økologisk gård. Dansk producerede økologiske fødevare skal følge økologireglerne som er udgivet af fødevarestyrelsen.
økologisk landbrug
Hvad er økologi & biodynamik?

Økologisk landbrug

Økologisk landbrug er en driftsform hvor det naturlige kredsløbssystem bliver respekteret. Det mindsker miljøbelastningen så naturligt muligt, da der er forbud mod brug af kunstgødning og andre sprøjtemidler.
køer
Hvad er økologi & biodynamik?

Økologisk dyrehold

Økologisk dyrehold betegner produktionen af husdyr hvor dyrevelfærd er i top. De er sikret et godt liv med mindst mulig stress samt der bliver taget hensyn til deres naturlige behov. Derudover bliver økologiske dyr fodret med økologiske produkter.
Hvad er økologi & biodynamik?

Økologiske tekstiler

Økologiske tekstiler er baseret på materialer som er dyrket økologisk og produceret uden skadelige kemikalier. Produktionen af økologiske tekstiler tager hensyn til miljøet og er bedre for den omkringliggende natur, dyr og mennesker.
Hvad er økologi & biodynamik?

Økologisk vin

Der er groft sagt fire relativt velafgrænsede kategorier, når vi vin mæssigt snakker naturlighed og umanipulerethed: vin fremstillet af økologisk dyrkede druer økologisk vin biodynamisk vin naturvi

Hvad er økologi & biodynamik?

Økologiske fødevare er produceret ved hjælp af henholdsvis miljøvenlige og dyrevenlige landbrugsmetoder på en økologisk gård. Dansk producerede økologiske fødevare skal følge økologireglerne som er udgivet af fødevarestyrelsen.