De økologiske produkter bliver forarbejdede så skånsomt som muligt, med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer.

De økologiske råvarer produceres hos landmændene efter økologireglerne, der tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd. Når så produkterne forlader stalddøren, sker den videre forarbejdning også efter særlige økologiske regler.

Økologiske fødevarer forarbejdes efter reglerne om den økologiske tanker om naturlighed og forsigtighed. Der lægges vægt på en skånsom forarbejdning med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer.

Kendetegnet for forarbejdning af økologiske fødevarer:

  • Økologiske fødevarer indeholder kun meget få tilsætningsstoffer. Kun 45 ud af de 350 tilladte tilsætningsstoffer (E-numre) i EU er tilladte i økologiske produkter. Der må for eksempel ikke bruges kunstige farvestoffer eller sødemidler i økologiske fødevarer.
  • Der bruges ikke nitrit i forarbejdningen i økologiske kødprodukter i Danmark. Nitrit virker konserverende og fastholder kødpålægget´s røde farve. Ifølge EU er det tilladt at bruge nitrit i den økologiske fødevareproduktion, men de danske producenter er enige om ikke at anvende nitrit.
  • Bakteriedræbende bestråling af økologiske fødevarer er heller ikke tilladt.
  • Økologiske fødevarer må ikke indeholde gensplejsede ingredienser, eller ingredienser der er fremstillet ved hjælp af gensplejsning.
  • Økologiske fødevarer skal behandles så skånsomt som muligt. Derfor er økologisk mælk typisk ikke homogeniseret – selvom det er tilladt, og man tilstræber at behandle fødevarerne så forsigtigt som muligt med henblik på at få de mest naturlige produkter.
  • I virksomheder, der forarbejder både økologiske og ikke-økologiske varer, skal tilberedningen holdes adskilt i enten tid eller rum. På større virksomheder har man typisk særskilte rum til forarbejdning af økologiske produkter. I de mindre virksomheder, som for eksempel hos bagerene, håndteres kravet ved først at bage det økologiske brød, for derefter at gøre udstyret rent og bage det konventionelle brød.
  • Som udgangspunkt skal alle ingredienser i økologiske produkter være af økologisk oprindelse. Det kan dog stadig være svært at få alle tænkelige råvarer økologisk produceret. Det gælder for eksempel krydderier. Derfor må økologiske produkter indeholde op til fem pct. ikke-økologiske ingredienser. Af varedeklarationen skal det da tydeligt fremgå, hvilke råvarer der er økologiske og ikke-økologiske.

Fødevarestyrelsen kontrolerer

Udover økologireglerne skal økologiske fødevarer overholde den almindelige fødevarelovgivning om mærkning, forarbejdning mv. De økologiske virksomheder skal også overholde den almindelige fødevarelovgivning om autorisation, indretning, hygiejne mv.

Fødevarestyrelsen skal gennem den lokale fødevareregion kontrollerer, at de økologiske regler bliver overholdt. Det sker som en integreret del af den almindelige fødevarekontrol.

Den økologiskerapport er et vigtigt redskab til at dokumentere, at en fødevarevirksomhed overholder de økologiske regler. I rapporten har fødevareregionen nøje beskrevet, hvilke krav virksomheden skal leve op til, for at overholde de økologiske regler. Der er specielt fokus på virksomhedens bogføring af indkøbte økologiske råvarer og på salg af økologiske færdigvarer.

Ud over kontrol med den enkelte virksomhed, foretager Fødevareregionen også stikprøvevis krydskontrol. Ved krydskontrol kontrollerer Fødevareregionen om virksomhedens egne oplysninger om indkøb af økologiske råvarer, stemmer overens med leverandørernes indberetninger om, hvor meget de har solgt til den pågældende virksomhed. Der foregår således en effektiv kontrol, der er med til at sikre forbrugernes tillid til de økologiske varer.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk