En ny app ‘Beat the Microbead’ bliver nu lanceret som en dansk udgave af Projekt Plastfrit Hav. Denne app kan scanne dine plejeprodukter for mikroplastik.

Plastikpartikler som havner i naturen er et stigende problem, og nu skal en underskriftindsamling presse vores politiker til at indføre et forbud i EU.

Cremer, hårprodukter og andre plejeprodukter indeholder store mængder af plastikpartikler, og hvert år havner milioner af disse små plastikpartikler i vores natur. Nu kan du ved hjælp fra denne app scanne dine indkøb og på denne måde fravælge de produkter som belaster miljøet mest.

Vi håber, at forbrugerne vil vælge produkter uden mikroplastik for at undgå at forurene hermed og som et signal til politikerne om, at det er på tide, at vi får et forbud mod mikroplastik i plejeprodukter,” siger projektleder Claudia Sick fra Plastic Change.

Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier hos miljøorganisationen, Det Økologiske Råd mener det er altafgørende, at danskerne bakker op om kampen for en natur fri for mikroplastik.

Mikroplasten skal ud af vores hverdag. De små, ofte usynlige, plastpartikler ender i havet og ophobes i fisk og pattedyr. Mikroplastik hører ikke hjemme i plejeprodukter, og Danmark bør gå i front og skubbe på et fælles EU-forbud. Ved at skrive under kan danskerne være med til at presse politikerne,” siger Lone Mikkelsen.

Se kampagnefilm her:

Hele sommeren har frivillige og ansatte i Plastic Change gennemtrawlet hylder med plejeprodukter for indhold af mikroplastik. Indtil videre er næsten 6500 produkter blevet tastet ind i en database, som er grundlaget for den nye app, der er en dansk version af den hollandsk udviklede Beat the Microbead.

Produkter, som denne app endnu ikke genkender, kan tilføjes, og derved vil der løbende blive arbejdet med at udbygge den danske database.

Hent den nye app her

Skriv under her mod mikroplast i plejeprodukter

Projekt Plastfrit Hav:

Plast i havet er et komplekst og voksende problem, der både rammer dyr, økosystemer, turisme og erhverv. Den kurve skal knækkes.
Det Økologiske Råd er sammen med Plastic Change og Plastindustrien gået ind i kampen mod plast i havet. Sammen har vi fået en bevilling fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til projektet ’Plastfrit Hav’, der skal undersøge og mindske plastforureningen i havet. Projektet løber frem til 31/12 2018.

Projektet består af en række delelementer, der sammen bidrager til at få mængden af mikro- og makroplast i havmiljøet dokumenteret, kilderne til forureningen kortlagt og forureningen reduceret på sigt.
Resultaterne vil løbende blive præsenteret for offentligheden. Bl.a. vil en aktiv deltagelse i Folkemødet i de kommende år være en fast kommunikationsplatform.

Læs også Flere og flere fisk har plast i maven

Læs også Plast-ædende bakterier kan være en løsning på miljøforureningen

Forfatter. Redaktionen på ecolove.dk