Der er nu lavet en kortlægning af mikroplast i danske farvande som viser at 23 procent af fiskene svømmer rundt med små stykker plast i sig.

Forskerne må konstanter af fiskene i de danske farevande svømmer rundt med plast i maven. De har undersøgt 400 sild og torsk og dermed fået et øjebliksbillede af mikroplast i danske farvande. Biologerne fandt især fibre på 1-5 millimeters længde – i nogle fisk bare en enkelt, mens der i andre var op til 8 stykker.

»Undersøgelsen viser klart, at fiskene spiser plast«, siger Thomas Kirk Sørensen, der er havbiolog og specialkonsulent ved DTU Aqua, og som sammen med en række kollegaer står bag den nye kortlægning, der netop er offentliggjort af Naturstyrelsen.

Forbrugerne behøver ikke være nervøse

Vi spiser ikke fiskemaver så selvom hver femte fisk har plastrester i maven, skal forbrugerne ikke være bange for at spise fisk, vurderer Kit Granby, der er lektor i fødevaresikkerhed på DTU.

Men forskerne mener, der er grund til at holde øje med udviklingen:

Ifølge andre undersøgelser fungerer plast i havet som en magnet på miljøgifte, og eftersom fiskene spiser plasten, i den tro at der er tale om plankton, kan der komme en højere koncentration af miljøforurening i fisken. Især øverst i fødekæden.

En ny hollandsk undersøgelse er der med de nuværende mængder af mikroplast i havene ikke grund til bekymring i forhold til menneskers sundhed. Men en anden undersøgelse fra 2015 viste et højere indhold af bromerede flammehæmmere, der mistænkes for at være hormonforstyrrende og muligvis fosterskadende, i fisk, der havde spist plast.

»Så selv om mikroplast ikke er et sundhedsproblem for mennesker nu, giver det god mening at finde ud af, hvordan vi begrænser vores udledning af mikroplast fremover. Vi bør også undersøge, om mikroplasten bliver nedbrudt til endnu mindre stykker, og om disse mindre stykker kan passere fra fisk til menneske og gøre skade der«, siger Kit Granby.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Politiken