Den stigende udledning af CO2 sætter sit præg over alt på Jorden. Havene stiger, isen smelter og det samme gør gletsjerne. Denne udvikling kan lave markante ændringer på økosystemerne og fødekæden, det viser en ny rapport.

En udfordring er, at isen smelter og havene stiger, men nedsmeltningen af klodens gletsjere er en anden udfordring. For bag isen der smelter, gemmer der sig gigantiske mængder af CO2. Det skriver DR.

Menneskeskabt og organisk kulstof i gletsjerne

I Tidsskriftet Nature Geoscience, viser forskerne bag et nyt studie, hvor meget CO2 der er tale om.

’Det her er første forsøg på at udregne hvor meget organisk kulstof der er i gletsjere og hvor meget der vil blive frigivet, når de smelter,’ siger Robert Spencer fra Florida State University, medforfatter til artiklen.

Ud over, at gletsjerne indeholder halvfjers procent af klodens ferskvand, gemmer de også på kæmpe mængder af kulstof. Dette kulstof stammer både fra menneskets påvirkning, men også en lille del af naturens egen organiske kulstof.

Seks milliarder ton kulstof

Det viser sig, at en liter is i gennemsnittet indeholder et milligram CO2. Det virker måske først ikke som så meget, men hvis man tager udgangspunkt i, hvor meget is der er på Jorden, bliver tallet hurtigere større. Ganger man tallet med mængden af is på kloden, indeholder isen i alt seks milliarder ton kulstof, eller seks petagram om man vil.

Det er det samme som to tredjedele af det CO2-udslip, der hvert år bliver udledt fra afbrænding af gas, olie, kul og produktionen af cement.

Undersøgelsen viser, at som isen smelter frem til 2050, vil dette udslip af CO2 stige med halvtreds procent. Det vil sige femten millioner ton årligt, eller cirka halvtreds procent af det der optages i Amazonas regnskove om året.

Påvirkning på fødekæden og økosystemer

’Det her kan ændre hele fødekæden og vi ved ikke hvordan de forskellige økosystemer vil reagere på en ny tilførsel af CO2,’ siger Robert Spencer.

’Vores undersøgelser viser klart, at gletsjere udgør et væsentligt reservoir af CO2.’

Sammensat med den mængde CO2 vi i forvejen udleder, er det uvist hvad fremtiden vil bringe for økosystemerne.

’Sammen med den CO2 vi allerede udleder, vil de smeltende ismasser påvirke de marine økosystemer på de høje breddegrader og især omkring de store iskapper, hvor isen smelter. Vi bliver nødt til at tænke over hvad det betyder for Jorden. Vi ved at vi er ved at miste gletsjerne, men hvad betyder det for livet i havet, fiskeriet og det vi ellers holder af?’ spørger Robert Spencer retorisk.