Forskere har udviklet et naturligt pesticid, der ikke skader insekter ved at kombinere genetiske indsigter med nye planteavlsmetoder

Et problem med pesticider som også kaldes for sprøjtemidler, sprøjtegift eller plantebeskyttelsesmidler er, at de ikke blot dræber skadedyr, de dræber også insekter, der er gavnlige for miljøet, som bier, biller og sommerfugle. Dette kan igen have en negativ indvirkning på hele økosystemets biodiversitet.

Over halvdelen af Danmarks areal sprøjtes næsten tre gange hvert år med gift, der er lavet til at slå planter, svampe og insekter ihjel. Men giften spreder sig i naturen, og noget ender i din krop.

Når vandet løber ud på marker, søer og vandløb, ryger pesticiderne med og forringer livet for dyrelivet, der lever i disse områder. Nu har et team af forskere fra det tekniske universitet i München (TUM) udviklet et biologisk nedbrydeligt pesticid, der spreder en lugt, der holder uønskede insekter væk.

Professor Thomas Brück og hans hold i Institut for Industriel Bioteknologi blev inspireret af tobak planten, der producerer et naturligt pesticid, kaldet cembratrienol, for at beskytte sig selv. Forskerne isolerede først de dele af tobakgenomet, der var ansvarlige for produktionen af ​​den naturlige afvisende del. De indsatte dem derefter i genomet af E. coli-bakterier. De genetisk modificerede bakterier dyrkes i store beholdere. Pesticidet udskilles derefter og anvendes som en spray.

Undersøgelser fra forskerne har vist, at cembratrienol sprayen kan beskytte mod bladlus, men er ikke giftig for insekter. Det akkumuleres heller ikke i miljøet. Som en ekstra bonus synes sprayen at have en antibakteriel virkning. Det betyder, at det kan bruges som et giftfri desinfektionsmiddel. Forskerne føler, at cembratrienol kan anvendes mod patogener, såsom dem, der forårsager MRSA, lungebetændelsepatogen og listeriose. Ifølge Brück kan sprayen være nøglen til en “grundlæggende ændring i afgrødebeskyttelse”.

Kilde: www.tum.de
E-mail: [email protected]

Forfatter: Redaktionen på ecolove