Plastforureningen i dagens verden er på så højt et niveau, at det ikke længere er nok, at det er miljøorganisationerne som gør noget ved problemet, men at der også bliver taget action fra politisk side

I går præsenterede regeringen planer om at udarbejde en national handlingsplan mod plastikforurening i miljøet. Og i dag behandles SF, Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstres beslutningsforslag, B85 om en effektiv indsats mod plastforurening
Begge initiativer er vigtige i omstillingen fra plastik-brug-og-smid-væk kulturen, til en sund cirkulær økonomi i form af nye forretningsmuligheder og et forbedret havmiljø.
Den moderne kultur med brug-og-smid-væk, er vokset så stærkt at miljøet nu lider. Der er derfor brug for en effektiv handlingsplan som Det Økologiske Råd kommer med nogle bud på her:
En effektiv handlingsplan bør indeholde følgende
  • Dokumentation og forskning bør opprioriteres, så vi er sikre på, at vi gør det rigtige, og at diverse reguleringer bliver effektive.
  • Der skal fastsættes miljøkvalitetsmål og miljøreduktionsmål samt udarbejdes et overvågningsprogram, der følger effekten af de konkrete initiativer.
  • På finansloven skal der afsættes penge til at opbygge et nationalt forsknings- og kompetencecenter, der kan fastholde fremdrift og sikre det nødvendige vidensgrundlag.
  • Information til forbrugerne skal øge deres forståelse af årsagerne til og effekterne af plastik i miljøet, så de forstår, hvorfor det er nødvendigt at ændre adfærd. Det skal være nemt for borgerne at bruge plastik på en smartere måde.
  • Borgere såvel som erhvervsliv, skal motiveres til at ændre adfærd via de reelle genanvendelsesmuligheder, samt ved at kommunernes indsats på affaldsområdet samordnes, så der kommer volumen på mængden af plastik til genbrug, modsat i dag, hvor der ikke er ordentlige forretningsmuligheder i genbrug af plastik.
  • Der skal arbejdes for, at danske kommuner i fremtiden indarbejder reduktionsmål på plastikudledning gennem deres indkøbspolitikker.
  • Produkter skal designes, så de bedre kan genanvendes, og emballage skal laves om, så det passer til genanvendelsessystemet og ikke omvendt. Ikke-genanvendelig plastiktyper skal udfases og mikroplastik, der tilsættes produkter, som ender i spildevandet, skal forbydes.
  • Der skal oprettes en særskilt pulje med penge til forskning i projekter, der anviser løsninger for den udvaskning af mikroplastik, der fx sker ved slid/brug af plastik i bildæk, vejstriber, fra tekstil samt fra hverdagskilder som slid fra produkter i hjemmet, udslip fra fodboldbaner af kunstgræs m.m.

Forfatter: Redaktionen på ecolove