Vi har tit fået at vide, at vi skal spise mere fisk, fordi det er sundt for os og fordi det er bedre for klimaet end vores store kødforbrug. Desværre er det sådan, at det ikke er ligegyldigt hvilken fisk du køber, det er nemlig stort set alle danskernes yndlings-fisk som er overfisket eller fanget på en måde der skader havmiljøet.

På grund af den store forvirring omkring fisk og havmiljøet, har WWF (Verdensnaturfonden) udgivet en guide til alle der køber fisk. Guiden er lavet som et trafiklys med rød, gul og grøn, som viser om fisken er fanget bæredygtigt, overfisket, eller fanget på en måde der skader havmiljøet.

Når du køber fisk, kan du kigge efter om pakken eller dåsen er mærket med et cerfiticerings-mærke – ligesom vi kender de økologiske mærker, eller svane mærket.

Hvis fiskene har MSC-mærket, er der garanti for at fiskene er blevet bæredygtigt fanget. MSC indeholder tre værdier: 

msc

Bæredygtige fiskebestande

Fiskeriet skal være på et niveau, der er bæredygtigt for fiskebestanden. Det vil sige, at fiskeriet skal stoppes før alle fiskene er fanget. Ethvert godkendt fiskeri skal fungere på en måde, så fiskeriet kan fortsætte i det uendelige, fordi ressourcerne ikke overudnyttes

Minimering af miljøpåvirkningen

Fiskeriet skal reguleres på en måde, så havets økosystemer bevares 

Effektiv styring

Fiskeri skal opfylde alle lokale, nationale og internationale love og have et ledelsessystem, der kan reagere på skiftende omstændigheder og fastholde bæredygtighed.’’

Du kan også kigge efter mærket ASC, som står for ansvarlig fiskeopdræt. 

asc

Deres værdier er:

 • Et begrænset forbrug af kemikalier
 • at undgå stressede og syge fisk, der kan smitte vilde bestande
 • at begrænse overforbruget af ferskvand og energi til vandpumper
 • at benytte fiskefoder i dambrugene, der ikke er produceret af overfiskede arter
 • at undgå ændringer af hav- eller landmiljø omkring dambrugene
 • at ASC-ordningen er med til at få produktionen til at foregå på en fornuftig måde, som tager hensyn til arbejdsmiljø og lokalsamfundet.

Her er fiskeguiden fra WWF, med den kan du blive klogere på, hvilke fisk der er blevet fanget eller opdrættet på en bæredygtig måde. Med denne guide kan du derudover nu tage aktive valg når du er ude og handle.

Grøn: Bare spis løs!

 • Blåmusling (line)
 • Koldtvandsreje (Vestgrønland)
 • Laks (Alaskalaks)
 • Laks (certificeret opdræt)
 • Mørksej (garn og krog)
 • Regnbueørred (dansk opdræt)
 • Rødspætte (snurrevod og garn, Nordsøen og vestlige Skagerrak)
 • Sandart (opdræt)
 • Sej (Alaskasej)
 • Sild
 • Torsk (Barentshavet, Island og østlige Østersø)
 • Østers

Gul: Hver opmærksom! Hvad står der på pakken? Har pakken certificering?

 • Hellefisk
 • Hummer
 • Ising
 • Kammusling
 • Koldtvandsreje
 • Kuller
 • Laks
 • Lange (garn)
 • Makrel
 • Mørksej (trawl)
 • Pighvar (garn, Nordsøen)
 • Regnbueørred (Tyrkiet)
 • Rødspætte (trawl)
 • Sardin
 • Skrubbe
 • Taskekrabbe
 • Tun (dåse)
 • Tunge

Rød: Gå udenom, find gerne et alternativ.

 • Haj
 • Havkat
 • Havtaske
 • Helleflynder
 • Jomfruhummer
 • Koldtvandsreje (Skagerrak)
 • Lange (trawl)
 • Rødfisk
 • Rødtunge
 • Torsk (trawl, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat)
 • Tun (steak)
 • Varmtvandsreje
 • Ål

Kilder:

http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/wwf_fiskeguide/

http://www.wwf.dk/?9280/WWF-udgiver-ny-Fiskeguide-til-forbrugerne

http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/det_kan_du_gore/msc_market/

http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/det_kan_du_gore/asc_market/