Island eksperimenterer med en brønd boret næsten 5 km ned i jorden, der fanger vulkansk varme til en ny forsyning af mere bæredygtig energi.

Selvom det ikke er uden forurenende stoffer, ville den nye tilgang til brug af Islands geotermiske energi kun kræve tre til fem brønde for at skabe samme mængde strøm, som 30 til 35 konventionelle temperaturbrønde.

Boring så dybt ind i jorden giver adgang til superkritisk væske, der genererer turbine-drivende damp. På grund af trykket og høje temperaturer, der udøves af dybden, er sådant materiale hverken flydende eller fast.

Hvis den nye brønd der hedder Thor, kan bevise sig over to år med at samle energi fra magma, kan landet have et andet alternativ til ikke-fossile brændstofenergi.

I øjeblikket genereres hele Islands elektricitet fra ikke-fossile brændstofkilder, hvor tre fjerdedele kommer fra vandkraftige dæmninger. Bekymringer om den vulkanske energi, som er blevet påpeget af miljøforkæmpere, omfatter hurtige stigninger i kuldioxidemissionerne. I øjeblikket er det landets energi industrier som er intensiveret og den øgede mængder turister, som er de primære syndere.

Ingeniører påpeger, at geotermiske emissioner er langt lavere end for traditionelle olie- og naturgasbrønde.

Kilde: www.government.is

Forfatter: Redaktionen på ecolove