Verden står over for en ny udfordring med Donald Trump som ny præsident i USA. Donald Trump er kendt for at fornægte klimaproblemer, og vil yderligere genrejse USA’s kulindustri.

Lige nu kan det godt se sort ud, for alle som arbejder for at sikre en bæredygtig udvikling, så også vores børnebørn kan vokse op uden frygt for klimaforandringerne.

Det kommer til at kræve et enormt arbejde fra resten af verden, for at stå sammen om en ansvarlig klimapolitik – og sammen med de ansvarlige kræfter, som stadig findes bl.a. i delstater og storbyer i USA.

Vi har tidligere haft lignende situationen, hvor USA modarbejdede en global klimaaftale. Dengang gik EU i spidsen og søgte at alliere sig med de mest progressive udviklingslande for at presse udviklingen fremad globalt.

De senere år har EU overladt ansvaret til USA og Kina der sammen har taget føringen. Men nu ser du ud til at EU og Danmark må erkende situationens alvor.

Det bliver en stor opgave for EU at alliere sig med Kina og andre lande, som fortsat vil kæmpe imod klimaforandringer. Nu gælder det om at sikre processen efter Paris-aftalen fra sidste år, også med et modvilligt USA.

Et flertal i det danske Folketing, bestående af partierne i ”rød blok” plus de konservative erklærer at de står fast på det danske mål om 40% reduktion af de danske klimagasudslip i 2020 og energiforliget fra 2012.

Dette flertal må manifestere sig, så Danmarks viser sig som et godt eksempel, for andre lande. Danmark skal presse på for at EU indtager en førerrolle i virkeliggørelsen af Paris-aftalen.

Forfatter: Redaktionen på ecolove

Kilde: Det Økologiske Råd