Grønlandske samt danske miljøorganisationer protesterer imod tilladelse til udvinding og eksport af uran fra Grønland. Uranaftalen skader miljøet og truer befolkningens sundhed.

Håndteringen af mineaffaldet i projektet lever ikke op til miljøbestemmelserne i EU’s Mineaffaldsdirektiv.

I slutningen af januar i år indgik den grønlandske og den danske regering en aftale om varetagelse af sikkerheden ved udvinding og eksport af uran fra Grønland. Den har udmøntet sig i lovforslag, der snart skal behandles i Folketinget og i det grønlandske Landsting, Inatsisartut [1]. Aftalen foregiver, at hvis blot Grønland ratificerer en række internationale konventioner og underkaster sig Det Internationale Atomenergiagenturs sikkerhedsstandarder vil udvindingen, produktionen og handlen med uran foregå på en forsvarlig måde.

Aftalen er alt andet end fremtidssikker, idet den er indgået på et tidspunkt, hvor 15 medlemmer af Inatsisartut er tilhængere af en folkeafstemning om genindførelse af uranforbuddet og 16 er imod. Lovforslagene henviser bl.a. til den europæiske Euratom-traktat, men ignorerer, at Kuannersuit/Kvanefjelduranmineprojektet ikke lever op til miljøbestemmelserne i EU’s Mineaffaldsdirektiv. Projektet er hovedårsagen til, at aftalen er indgået. Ifølge Direktivet skal mineaffald isoleres på en sådan måde, at giftige og radioaktive stoffer holdes væk fra omgivelserne i så lang tid og så sikkert som muligt [2]. Ved at indgå denne aftale accepter både den danske og den grønlandske regering, at miljøstandarder, der er for lave til at kunne indføres i Danmark, fordi de strider mod EU-retten, kommer til at gælde i Grønland.

Læs pressemedeles her

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Det Økologiske Råd