Tyskland er én af de største eksportmarkeder for danske øko-varer. En ny undersøgelse viser imidlertid, at tyske forbrugere stort set ikke kender til dansk økologi. En styrkelse af tyskernes kendskab Danmark som økologisk foregangsland vil øge eksportpotentialet for dansk økologi, påpeger markedschef for eksport i Økologisk Landsforening.

Forskerne har fundet frem til, at forbrugere i München (syd) foretrækker økologiske produkter fra Østrig, mens forbrugere i Münster (vest) foretrækker hollandske produkter. At oprindelseslandet er geografisk tæt på har altså stor betydning — bare ikke helt så meget i Danmarks tilfælde. Ikke engang i Hamburg (nord) har forbrugere en stærk præference for danske økologiske produkter – omend præferencen dog er stærkere end længere sydpå.

I alle tre byer havde forbrugerne kun svage associationer til Danmark som land. De var forholdsvis ubekendte med Danmark som økologisk eksportland og nævnte kun ganske få produkter, såsom dansk smør.

Økologi og oprindelse spiller sammen

John Thøgersen, Susanne Pedersen og deres kollega, lektor Jessica Aschemann-Witzel, deltager i det internationale forskningsprojekt ”Sustainable Organic Market Development with International Trade”. Projektet har til formål at undersøge, hvad ’Made in Denmark’ betyder sammenlignet med for eksempel ’Made in Austria’. Forskerne kalder det ’country-of-origin’-effekten og ønsker at undersøge, hvad den betyder i forhold til importerede økologiske gulerødder, svinekød og mejeriprodukter i Tyskland.

Udgangspunktet for forskernes arbejde har været, at den geografiske afstand til nabolandene har stor betydning, når forbrugerne skal vælge varer på deres indkøbstur.

Susanne Pedersen fortæller, at tyske forbrugere bruger økologimærkning sammen med informationer om oprindelsesland til at bedømme produktets kvalitet og sikkerhed. Hun taler om et ’økologisk image’.

– Tyskernes generelle opfattelse af et land og tiltro til økologiske standarder bliver i mange tilfælde forenet til et ’økologisk image’. Det har betydning, når forbrugerne skal vurdere importerede økologiske produkter. Jo stærkere økologisk image, desto mere positiv bliver vurderingen af importerede produkter, siger Susanne Pedersen.

Eksportpotentiale i øget kendskab

Forskerne foreslår derfor, at danske eksportører skal skabe mere positiv opmærksomhed om danske øko-produkter i tyske butikker. Tyske forbrugere skal høre historien om, hvordan danske økologiske landmænd producerer sunde fødevarer efter solide og velfunderede økologiske standarder, som man kan stole på.

Helene Birk, markedschef for eksport i Økologisk Landsforening og medlem af projektets styregruppe, bakker op om forslaget og vil gøre brug af den nye viden i sin dialog med de tyske kæder og det øvrige arbejde for at fremme dansk øko-eksport.

– Danmark er verdens førende økologi-nation med lange økologiske traditioner, en stærk økologi-kontrol og dygtige, innovative virksomheder, der producerer økologiske varer af høj kvalitet. Det er indkøberne fra de tyske kæder og grossister klar over, og de efterspørger i høj grad dansk økologi, når vi har eksportfremstød på udenlandske messer eller møder med indkøberne. Men de tyske forbrugere bør naturligvis også have den viden, siger Helene Birk og supplerer:

– Næsten halvdelen af eksporten af danske øko-varer går til Tyskland, og eksporten til landet er stigende. Men forskningen viser, at der ligger et endnu større potentiale på det tyske marked, hvis vi får styrket billedet af Danmark som økologisk foregangsland over for de tyske forbrugere.

At forbrugerne bruger oprindelseslandet som indikator for produktets kvalitet er ikke nyt, forklarer forskerne, men undersøgelsen har blandt andet givet ny viden om transportafstandens rolle herunder, at tyske forbrugere helst vil købe importerede økologiske varer fra geografisk nære markeder.