Længe har de danske landmænd været misundelige på tyskernes regler for gødning, og håbet på at de danske regler ville komme til at ligne de tyske. Men nu er det tyske grundvand så forurenet med nitrat at EU har hevet Tyskland for EU-domstolen.

Det tyske grundvand er så forurenet med nitrit, at EU er nødt til at skride ind og stoppe overforbrugen af gødning der bruges i landet. I lang tid har de danske landmænd været misundenlige på de tyske landmænd, som har kunnet give sine jorde mere gødning. Landbrug & Fødevarer har i en tid klaget over de strenge regler der har afholdt de danske landmænd i at gøde jorden så meget, som landmændene mener den havde brug for.

Ingen grund til misundelse, eller?

Ifølge brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer løber denne konkurrenceforvridning op til et sted mellem 1,6 og 3,3 milliarder kroner årligt alt efter kornpriserne. Landbrug & Fødevarer kan se flere fordele i at gøde de danske jorde som de tyske  og organisationen er da stadig klar til at prøve at indføre det i Danmark på trods af Tysklands skæbne.

Det er dog ikke sikkert at der er så stor grund til at være misundelig som først antaget. Tyskland lider nemlig af stor vandforurening af nitrit, som kommer af gødning fra landet. I EU er det kun Malta som har et større indhold af nitrit i vandet end Tyskland, og på grund af tysklands store mængder gødning, truer EU-kommissionen at trække Tyskland for EU-domstolen.

De seneste tal fra 2012 viser, at nitratforureningen i Tyskland kun er blevet værre end før. Det gælder både i overfladevand men også i grundvandet. Som sagt er det kun Malta som overgår Tyskland med nitrit-indhold i vandet, og derudover ligger Tyskland også i den dårligere halvdel når det handler om vandforurening ved kyster og hav. Især Østersøen lider under Tysklands forurening med gødning.

Tyskland forholder sig passivt

EU-kommissionen forstår dog ikke, at efter disse oplysninger at tyskerne ikke gør noget for at ændre situationen. Det viser sig, at landet ikke reagerer på at følge de regler der er for hvor meget man må forurene med nitrat inden for EUs kanter. Det er uvirkeligt for EU-kommissionen at Tyskland bliver taget i at forurene mere end hvad reglerne giver mulighed for og alliegevel retter de ikke op på det.

‘Til trods for denne forværring har Tyskland ikke i tilstrækkelig grad forstærket sin indsats for at mindske og forebygge nitratforurening, sådan som det kræves i EU-lovgivningen,’ skriver EU-kommissionen i udtalelsen fra juli.

Grunden til at der er regler omkring hvor meget gødning der er lovligt at bruge inden for EUs grænser, er fordi at nitrat let kan skade søer og havmiljøer. Nitrat skader vandet ved at fremme alger som kvæler ilten i for eksempel havet, som gør at alt liv i vandet dør. Hvis der kommer store mængder nitrat i vandet, kan det hurtigt blive dyrt og besværligt at rense drikkevandet.

Debat i Danmark

Efter den store kritik af Tyskland, som ikke overholdte reglerne, er fødevarerministeren Dan Jørgensen (S) blevet interesseret i at der skal debatteres om reglerne i Danmark. Selvom de danske landmænd længe har ment at græsset var grønnere på den anden side af grænsen, er folk og ikke mindst fødevareministeren begyndt at stille spørgsmålstegn om hvorvidt det var godt for Tyskland at bruge så meget gødning eller ej.

‘Nu viser det sig, at der er sat spørgsmålstegn ved den måde, man har gjort det på i Tyskland. Alene det gør, at man skal være glad for, at man ikke har gjort, som der var nogle kræfter i Danmark, der gerne ville, for så kunne man virkelig stå med håret i postkassen,’ siger han.

Danmarks Naturfredningsforening udtrykker den samme holdning:

‘Sagen viser, at de danske landmænd har en dårlig sag,’ siger landbrugspolitisk chefrådgiver Thyge Nygaard.

Skal Danmark overholde EU-reglerne?

Danmarks politikere arbejder nu på et eftersyn af reglerne i her i landet. Dette har fået Landbrug & Fødevarer til at lave en kampagne mod det som de kalder overimplementering af EU-regler. Landbrug & Fødevarer mener ikke, at EU-kommissionen forstår Tysklands argumenter, som har givet jorden den gødning som den havde brug for. 

‘Det ændrer ikke ved vores grundlæggende problemstilling, nemlig at tyskerne kan tilføre deres planter den gødning, de har behov for – også selv om Tyskland skulle vælge at efterkomme kravene fra EU-kommissionen,’ siger næstformand Lars Hvidtfeldt.

Han fortæller at kommissionen er igang med at arbejde med et svar fra Tyskland, som endnu ikke er offentligt.

Kilde:

http://politiken.dk/oekonomi/ressourceoekonomi/ECE2411712/tyskernes-vand-er-saa-forurenet-med-nitrat-at-eu-skrider-ind/