I 2004 blev Tænk kampagnen ”Tjek Kemien” lanceret. Kampagnen som havde til formål at gøre det lettere for virksomheder at videregive og forbrugere at modtage oplysninger om særligt problematiske stoffer i forskellige varegrupper.

Med denne app kan forbrugere indtaste eller scanne en stregkode på et produkt, og på den måde fremsende sin forespørgsel om indholdet af et givent kandidatlistestof i produktet til leverandøren. Denne forbrugerrettighed er en del af den europæiske kemikalielovgivning, REACH.

Da fødevare er omfattet af anden lovgivning og det kun reelt er emballagen forbrugerne kan spørge ind til gav den første version af app´ anledning til en del kritik fra forskellige aktører, herunder Dansk Industri.

App´en har tilknyttet en database, der gør det muligt for virksomheder at gemme deres svar. Virksomheden har derfor et godt udgangspunkt for, at kunne markedsføre sig selv. Der er således en række virksomheder som bruger app´en til en grøn markedsprofil, fordi man kan trykke ”nej” til, om der er et kandidatlistestof i varen. Da man kan indberette ligeså mange produkter, som man ønsker, til databasen, kan forbrugerne få svar med det samme og leverandøren kan nøjes med at svare én gang for hvert produkt.

App´en indeholder desuden en introduktionsvideo om konceptet bag Tjek Kemien, som vises automatisk første gang en ny bruger åbner app´en. Ligeledes er teksten i app´en gennemgået med henblik på at tydeliggøre Tjek Kemiens formål for brugeren – specielt i forhold til hvilke produkter de bør spørge til gennem app´en.

Et af de nye tiltag i app´en er at virksomheder kan oprette en profil, hvor de kan registrere deres produkter, se hvilke produkter forbrugerne har scannet, oprette svar på forbrugernes henvendelser, se afgivne svar, og redigere eller slette deres svar. De kan også følge med i, hvor ofte deres produkter bliver scannet.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet