Skal du udskifte det gamle tag eller bygge nyt kan du med god grund vælge tegl. Tegl er et byggemateriale som er skabt af ild, luft, ler og vand og med en historik på flere tusinde år som byggemateriale giver det god mening at vælge det.

Flere og flere vælger i dag at bygge med tegl. En væsentlig del af forklaringen findes i de to mega-trends; bæredygtighed i byggeriet og ønsket om en optimal totaløkonomi.

Et tegltag opfylder derfor flere behov som materiale og giver samtidig et unikt arkitektonisk og æstetisk udtryk.

”Det er ganske stort, for det er historiens vingesus, vi er ved at genskabe!”. Vores bygningsmasse hviler på en arkitektonisk kulturarv, der er skabt af den ler Danmark står på. Kig rundt i hele landet! Overalt ser du mursten, fuger og tegl i smukke farver, formater og mønstre.

Det er sundt byggeri, for øjet, helbredet og økonomien.” fortæller Gitte Krusholm Nielsen, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen.

Tegltagene ser ud til at vende tilbage efter en lang periode med andre materialer, hvor bl.a. glas og stål har været blandt de dominerende valg. De nye typehusbyggerier, hvor tegl er rigtig populært, buldrer derudad i Skandinavien og samtidig ser vi også flere og flere af de store projekter udført med tegl.

Skoleeksemplet på cirkulær økonomi

Tegl er en energitung proces på linje med flere af de konkurrerende byggematerialer, men teglværkerne er i dag top moderne anlæg, der har reduceret energiforbruget markant. Forskning og udvikling med henblik på øget energieffektivitet sker i høj grad på brancheniveau, hvilket er ret unikt i forhold til mange andre brancher.

Det i sig selv er dog ikke det mest interessante, for energibetragtningerne bliver først rigtig relevante, når hele regnestykket gøres op. Kigger man således på det samlede energiforbrug for et muret hus, som kan stå udendørs i mere end 150 år uden at tage skade, så ser regnestykket faktisk rigtig godt ud. I og med, at der ikke behov for nævneværdigt vedligehold, så er CO2 trykket her tæt på nul.

Der skal altså ikke bruges unødig energi på drift og vedligehold, ligesom der er en genanvendelsesgrad på 95% af murværket, hvis man bryder huset ned. Den lange levetid og den høje genanvendelsesgrad gør, at tegl nærmest er et skoleeksempel på cirkulær økonomi.

Tegl er optimal totaløkonomi

En anden myte er, at det er dyrere at bygge i tegl i forhold til andre byggematerialer. Fakta er, at når man isoleret betragter byggeomkostningerne, er visse andre byggematerialer konkurrencedygtige med tegl.

Men fakta er også, at når man indregner drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, går der forholdsvis få år før tegl giver andre byggematerialer totaløkonomisk baghjul. Den gode totaløkonomi, der er forbundet med teglbyggerier, giver sig også udslag i gensalgsværdien i en bygning bygget i tegl.

”Vi har som branche hidtil ikke være så gode til at formidle dette, men det skal vi nu råde bo på, så bygherrerne kan træffe deres valg på det rette grundlag.” udtaler Gitte K. Nielsen.

Et kig i glaskuglen

Ser vi ind i fremtiden, vil kravene til materialernes fleksibilitet, byggeteknisk effektivitet, sundheden i bygningerne og holdbarheden på den lange bane fortsat være stigende.

I teglbranchen er man derfor allerede i fuld gang med at udvikle nye produkter og metodikker med henblik på at være på forkant med branchens behov.

Med leret som råvare er mulighederne nærmest uendelige og når innovationen inddrager såvel håndholdte som robottekniske løsninger, så åbnes der for alvor op for nye løsninger. Nye vinde blæser i branchen!

Det er dog ganske vist, at den gode gamle mursten fortsat vil bestå. Med sin gode bæredygtighedsprofil, samt lille størrelse og form, er den en helt unik byggeklods, der giver meget høje frihedsgrader i forhold til arkitektur, æstetisk udtryk, form, farve og fleksibilitet.

”Målsætningen er, at de stolte tegltraditioner kombineres med de nye teknologier og bæredygtighedskrav. Vi er der hvor historien møder fremtiden, så 2 + 2 giver 5 og giver os sundt, smukt og holdbart byggeri.” siger Gitte K. Nielsen.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk