Som klimaforandringerne fortsætter med at skubbe sommertemperaturerne højere og højere op, kan den øgede brug af klimaanlæg bidrage til problemer ved yderligere at forringe luftkvaliteten og forværre luftforurening for menneskers sundhed, ifølge en ny undersøgelse

I tidsskriftet Public Library of Science (PLOS) Medicine, prognostiserer et hold forskere fra University of Wisconsin-Madison, tusind ekstra dødsfald årligt i den østlige del af USA, alene på grund af forhøjede niveauer af luftforurening, drevet af den øgede anvendelse af fossile brændstoffer til at afkøle de bygninger, hvor mennesker lever og arbejder.

“Hvad vi fandt er, at luftforureningen vil blive værre,” forklarer David Abel, hovedforfatteren af ​​den nye rapport, og en studerende fra UW-Madison i Nelson Institute for Environmental Studies Center for Bæredygtighed, og Det Globale Miljø. “Der er konsekvenser for tilpasning til fremtidige klimaændringer.”

Analysen kombinerer fremskrivninger fra fem forskellige modeller, for at forudsige en øget anvendelse af sommerenergi i en varmere verden, og hvordan det ville påvirke strømforbruget fra fossile brændstoffer, luftkvalitet og dermed menneskers sundhed bare et par årtier ind i fremtiden.

I varmt sommervejr, og som varmebølger forventes at stige i frekvens og intensitet med klimaændringer, er der ingen tvivl om, at aircondition gør og vil redde liv, siger Jonathan Patz, seniorforfatter af studiet og en professor i UW-Madison af miljøundersøgelser, og befolkningens sundhedsvidenskab.

Men han advarer om, at hvis den øgede brug af klimaanlæg som følge af klimaændringer, afhænger af strømmen fra fossile brændstoffer, vil det være på bekostning af luftkvaliteten og sundhedsfaren for mennesker. “Det vil være en omvendt problemstilling,” siger Patz, der er ekspert i klimaændringer og menneskers sundhed. “Varmebølgerne stiger og stiger i intensitet. Vi vil få større efterspørgelse af køleanlæg, der kræver mere elektricitet. Men hvis vores nation fortsætter med at være afhængig af kulfyrede kraftværker til leveringen af vores elektricitet, vil hver gang vi tænder klimaanlægget, kan resultatet forårsage mere sygdom og endda dødsfald,” fortsætter han.

En anden senior forfatter af den nye PLOS Medicine-rapport, er luftkvalitetsekspert Tracey Holloway, en professor i miljøstudier i UW-Madison samt atmosfæriske og oceaniske videnskaber, siger, at undersøgelsen tilføjer vores forståelse for virkningerne af tilpasning til klimaændringer ved at simulere anvendelsesområde for fossile brændstoffer til at afkøle bygninger under fremtidige klimaændringer. Bygninger, bemærker hun, er de største energislugere i USA, der er ansvarlig for mere end 60 procent af strømforbruget i det østlige USA, i det geografiske omfang af undersøgelsen. Air condition, siger hun, er en væsentlig del af den elektriske efterspørgsel.

“Luftkvalitet er et stort problem for folkesundheden”, forklarer hun, -stigninger i ozon på grundniveau, og fine partikler i biprodukter fra brænding af fossile brændstoffer og kendte farer for menneskers sundhed, vil være endnu et resultat af tilsætningen til fossilt brændstofforbrug.

Undersøgelsen forudser yderligere 13.000 menneskelige dødsfald årligt forårsaget af højere sommerniveauer af fint partikler, og 3.000 forårsaget af ozon i det østlige USA i midten af ​​århundredet. De fleste af disse dødsfald skyldes naturlige processer som atmosfærisk kemi og naturlige emissioner, som påvirkes af stigende temperaturer. Imidlertid vil omkring 1.000 af disse dødsfald hvert år opstå på grund af øget klimaanlæg drevet af fossilt brændsel. “Klimaændringer er her, og vi bliver nødt til at tilpasse os,” siger Abel. “Men klimaanlæg og måden vi bruger energi på, vil give en tilbagemelding, der vil forværre luftforurening, da temperaturen fortsætter med at blive varmere.”

Resultaterne af den nye undersøgelse under Wisconsin-teamet understreger behovet for at skifte til mere bæredygtige energikilder som vind og solenergi, og at udnytte mere energieffektivt klimaanlæg. “Svaret er ren energi,” siger Abel. “Det er noget vi kan kontrollere, som vil hjælpe både klimaændringer og fremtidig luftforurening. Hvis vi ikke ændrer noget, vil begge dele blive værre.”

Kilder:

Materialer fra University of Wisconsin-Madison. Original skrevet af Terry Devitt.

Forfatter: Redaktionen på ecolove