I følge et nyt direktivudkast fra EU skal alle nye eller renoverede bygninger fra 2019 have en elbilsopladere.

Fra 2023 skal yderligere alle bygninger med mere end ti p-pladser, have mindst én ladestation.

Selv om de danske politikere har fået bugt med størstedelen af elbilsalget, så vil de nok ikke helt kunne standse transportsektorens omstilling fra kulbrinter til kilowatt.

I Bruxelles er det forventningen og forhåbningen, og Europakommissionen lægger nu op til at kræve at alle nye og renoverede huse skal forberedes til opsætning af ladestationer.

Det fremgår af et udkast til en reform af EUs bygningsdirektiv.

Hvad betyder det nye bygningsdirektiv

‘Medlemsstaterne skal sikre, at alle nye bygninger og bygninger, der gennemfører større renoveringer, samt at alle parkeringspladser som har infrastruktur der muliggør opsætning af ladestationer til elbiler uden yderligere indgreb i bygningen’ lyder det i bygningdirektivet.

Reelt kan det blot betyde, at der skal trækkes tomrør til alle p-pladser, så det efterfølgende er let at sætte en ladestation op.

Ifølge en artikel i den britiske avis The Guardian er det meningen, at denne paragraf skal træde i kraft i 2019.

Ladestationer fra 2023

Desuden kræves det i udkastet, at for hver ti parkeringspladser en bygning har, skal mindst en være udstyret med en ladestation, hvor opladningen kan startes og stoppes afhængigt af den aktuelle elpris. Dette krav – som også ser ud til at ramme eksisterende bygninger – vil træde i kraft 1. januar 2023.

Hos Dansk Elbil Alliance er man begejstret for forslaget.

“Det er vigtigt, at vi er fremsynede. Huse og P-faciliteter opføres til at holde i rigtigt mange år. Her er det ikke særligt dyrt at gøre klar til en ladestander eller en ladeboks, når skovlen alligevel er i jorden og man dimensionerer elanlæg. Skal det gøres efterfølgende vil det blive dyrere,” siger branchechef Lærke Flader.

Bliver det for kompliceret?

Hun er dog bekymret for, at forslaget i de videre forhandlinger kan blive så detaljeret, at det reelt skader elbiludbredelsen.

“Det forventede forslag om at dimensionere nybyggeri til ladeinfrastruktur er ganske positivt. Men det er samtidig vigtigt, at de krav, man stiller, kan tilpasses udviklingen løbende. Ellers risikerer man at låse markedet fat til bestemte tekniske standarder. Det vil vi også påpege, når og hvis forslaget fremlægges.”

Hvad kommer der til at ske

Hos Trafik- og Byggestyrelsen, der har ansvaret for det danske bygningsreglement, kan man endnu ikke sige, hvad forslaget konkret vil indebærer for danske bygningerne.

“Vi har indledt en dialog med Transport- og Bygningsministeriet med henblik på at forsøge at skabe klarhed over, præcis hvordan bestemmelserne om ladestationer i det foreløbige udspil fra Kommissionen skal fortolkes og hvilke konsekvenser, det i givet fald får i Danmark,” skriver specialkonsulent Niels Bruus Varming i en mail til Ingeniøren.

Forslaget skal nu forhandles i såvel Ministerrådet som Europaparlamentet, før det eksisterende bygningsdirektiv bliver fornyet.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk