Silkeborg Kommunes projekt ”Økologisk omlægning – i tanke, ord og handling” er efter et 2-årige omlægningsprojekt nået i mål.

Kommunes daginstitutioner steget fra 15% i 2014 – til 66% i 2016.

 

Teknisk Skole Silkeborg – Hotel & Restaurant valgte derfor som markering af resultatet, at invitere alle de deltagende køkkener til en festmiddag – lavet og serveret af dygtige elever fra Teknisk Skole Silkeborg, der også har været projektpartner i den økologiske omlægning.

Politikere, embedsfolk, uddannelsessted og daginstitutionsledelsen uddelte under festmiddagen rosende ord, der samstemmende roste køkkenerne for at nå det ambitiøse mål på blot to år.

Over bordene blev den rivende udvikling på madområdet diskuteret. For få år siden var det madpakker, der blev serveret i mange pasningstilbud. I dag har de fleste daginstitutioner i Silkeborg Kommune madordninger og tilmed høje økologiprocenter!

 

Overrækkelse af økologiske spisemærker

43 deltagende køkkener fik som bevis på deres økologiske engagement overrakt økologiske spisemærker i guld, sølv eller bronze. Dermed er økologien ikke kun noget som foregår i køkkenet og på tallerkenen.

Nu kan daginstitutionerne og kommunen aktivt bruge De Økologiske Spisemærker til at vise omverden, at der arbejdes målrettet med økologien og at man gør en indsats for dyrene, naturen og miljøet.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Fødevarestyrelsen