Ifølge en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er kemikalier, der skader ozonlaget fortsat blevet udfaset i Den Europæiske Union.

I 2015 nåede forbruget af disse kemikalier sit laveste niveau siden 2006, dels som følge af et fald i importen, ifølge den nye rapport.

Rapporten ‘ozonlagsnedbrydende stoffer 2015’ er udgivet af EØS og er sat til at falde sammen med den internationale dag for bevarelse af ozonlaget.

Stratosfærisk ozon absorberer de fleste af solens ultraviolette stråler, så det ikke nå overfladen af planeten, og er medvirkende til at forebygge hudkræft og andre problemer, såsom skader på afgrøder og marine planteplankton. Nogle kemikalier, også kendt som ozonnedbrydende stoffer (ODS), skader ozonlaget. De er med held blevet erstattet siden 1989 i de fleste dele af verden, hvor Montreal-protokollen trådte i kraft.

Inden for Den Europæiske Union (EU), er udfasning af ODS brug etableret gennem ODS forordningen. Virksomheder har pligt til at indberette oplysninger om produktion, import, eksport og ødelæggelse, som bruges til at beregne “forbrug”, den centrale metriske sporings fremskridt i henhold til protokollen. Forbruget kan være negativ, hvis mængden af kontrollerede stoffer, der produceres og importeres er lavere end dem, der eksporteres eller ødelagt.

I 2015 nåede ODS forbrug det laveste negative niveau siden 2006 målt i ton. Værdien (- 3 808 tons) var 1 305 tons mindre end i 2014. En væsentlig medvirkende faktor til det lave forbrug var et fald på 12% i importen i forhold til 2014. Desuden steg destruktion af kontrollerede stoffer mellem 2014 og 2015.

Om ozonlagsnedbrydende stoffer

Montreal-protokollen dækker over 200 individuelle stoffer, herunder chlorfluorcarboner (CFC), haloner og hydrochlorfluorcarboner (HCFC). Disse blev tidligere hovedsageligt brugt som kølemidler, drivmidler i spraydåser, blæsemiddelforbrug, opløsningsmidler og brandslukkere. De indsamlede data på disse kemikalier udtrykkes ikke kun i tons, men også i ‘ozonlagsnedbrydende potentiale “(ODP) tons, som viser mængder i form af deres indvirkning på miljøet snarere end i fysisk vægt.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: European Environment Agency (EEA)