I et nyt økologiforslag til finansloven fra Radikale Venstre, forslår de bl.a. en erstatningspulje til de økologiske landmænd hvis afgrøder bliver ramt af forurening med sprøjtegiften prosulfocarb, der stammer fra konventionel korndyrkning.

De økologiske frugtavleres høst bliver hvert år truet af pesticider som kommer fra sprøjtning af de konventionelle marker. De seneste tre år har både økologiske og konventionelle frugtavlere måttet kasserer dele af høsten, fordi æbler, pærer og persille var forurenet med prosulfocarb.

Økologisk Landsforening efterlyser en løsninger fra regeringen på det grundliggende problem, at sprøjtegiften prosulfocarb overhovedet spreder sig udenfor de marker, hvor den anvendes.

 

Pesticidet anvendes til ukrudtsbekæmpelse i meget stort omfang i de konventionelle kornmarker i sensommer/efterår. Da det hidtil har været umuligt at sige præcis hvilken sprøjte eller mark, forureningen stammer fra, står frugtavlerne alene med risikoen for tab uden mulighed for at få erstatning.

Økologisk Landsforening har kæmpet for de økologiske landmænds og forbrugeres ret til afgrøder uden giftrester, og formand, Per Kølster, hilser Radikale Venstres forslag om en statslig erstatningsordning særdeles velkommen.

Avlerne skal vide, at de holdes skadesløse for den risiko, de uforvarende lever med, og kan få erstatning ved forurening. Det er afgørende for, at især den økologiske frugt-, men også bær og grønsagsproduktion, har en fremtid i Danmark,” siger Per Kølster og fortsætter:

“Interessen for økologisk frugt og grønt har aldrig været større, og det er helt uacceptabelt, at risikoen for, at der sker forurening med prosulfocarb, skal stå i vejen for en udvikling, som på alle måder er positiv. For den enkelte avler er det et spørgsmål om ikke alene hans overlevelse, men også hans muligheder for at udvikle og investere i fremtiden. For forbrugeren og haveejeren er det et spørgsmål om retten til at servere pesticidfri frugt og grønt for sine børn.”

Behov for indgreb mod forureningen

I perioden september-oktober er anvendelsen af Prosulfocarb størst, da dug og regn stiger markant i den periode. Det viser målinger af den såkaldte våddeposition, som foretages af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Det er i samme periode, de økologiske frugter modner og plukkes.

“Vi anerkender, at det øvrige landbrug har lavet nogle frivillig tiltage for at reducere spredning af prosulfocarb. Men det er Miljøstyrelsens og Miljø- og Fødevareministerens ansvar, at det i dag er fuldt ud lovligt at forurene vores varer. Derfor ønsker vi nye krav til, hvordan prosulfocarb må anvendes – og om nødvendigt et forbud,” siger Per Kølster.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk