Belastningen fra pesticider på markerne falder, viser en ny bekæmpelsesmiddelstatistik for 2015. Statistikken viser yderligere at belastningen fortsat er højere end målt på de solgte mængder. Det tyder på, at effekten af hamstringen fra 2012 og 2013 er ved at aftage.

Siden 2014 er belastningen fra pesticider faldet med 40 procent, hvis man alene måler på salget af pesticider. Det er netop målet i den nuværende sprøjtemiddelstrategi at sænke belastningen fra pesticider med 40 procent i 2015 i forhold til det beregnede niveau i 2011.

“Tallene går i den rigtige retning, og det er rigtigt positivt. Vi har nået målet om at sænke belastningen med 40 procent målt på salgstal, mens belastningen, beregnet ud fra forbruget på de danske marker, er faldet med 28 procent sammenlignet med 2011. Statistikken viser også tegn på, at effekten af den hamstring af pesticider, som fandt sted, inden den nye pesticidafgift trådte i kraft i 2013, er aftagende,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Forskel på salg og forbrug

I landmændenes sprøjtejournaler kan man se udviklingen i forbruget på markerne, og belastningen fra de forbrugte mængder er faldet med 28 procent fra 2011 til 2015.

Den store hamstring af pesticider, op til indførelsen af pesticidafgiften i 2013, er skyld i den forskel man kan se på salgstal og forbrugstallene. I øjeblikket forbruges der derfor mere end der indkøbes af landmændene. At salgstal og forbrugstal ser ud til at nærme sig hinanden kunne dog tyde på, at landmændene er ved at have opbrugt de lagre, der blev bygget op.

Salget af sprøjtemidler er på vej op igen efter et meget lavt salg i 2014 som følge af hamstringen, i følge bekæmpelsesmiddelstatistikken. Fra 2011 til 2014 faldt belastningen af de solgte pesticider med 55 procent i forhold til det beregnede niveau i 2011, mens belastningen beregnet ud fra forbrugstallene i samme periode faldt med 18 procent.

“Pesticidafgiften skal evalueres med udgangen af 2017, og det vil give grundlag for at diskutere eventuelle ændringer i afgift og målsætning i 2018,” siger Esben Lunde Larsen.

Forfatter: Redaktionen på ecolove