En nystartede virksomhed sigter mod at tackle ulovligt fiskeri med en softwareapplikation, der kan identificere mistænktlige både

Det anslås, at det årlige globale tab fra ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri kan være så højt som 24 milliarder USD hvert år; Med så mange som 2,5 millioner fiskerifartøjer, der beskæftiger sig med ulovligt fiskeri – tegner det sig for mellem ti og tyve procent af den samlede globale fiskeproduktion.

Denne type ureguleret fiskeri udtømmer fiskebestande, ødelægger marineliv, sætter ærlige fiskere i dårligt lys og kan forringe kystsamfundene i udviklingslandene.

Det er meget vanskeligt at tackle denne type ulovligt fiskeri på grund af begrænsede ressourcer til håndhævelse af reglerne, og det store areal og antal involverede både.

Selvom der findes satellitovervågningssystemer, er det ikke muligt at identificere med præcision, hvis et bestemt fartøj har udført fiskeri til søs.

Den nystartede peruanske virksomhed Zishing forsøger at gøre noget ved denne situation. Zishing er startet af tre unge iværksættere som har udviklet en API for applikationsprogrammering, der kan integreres i nationale og internationale overvågningsplatforme for fiskeriet, og som giver tilsynsmyndighederne flere detaljerede oplysninger om, hvem der fisker i deres farvande.

Platformen kombinerer satellitovervågning med historiske data om havruter, åbne data om fiskestrømme og livscyklus samt naturlige fænomener for nøjagtigt at beregne, hvilke fartøjer der har fisket uden tilladelse eller i forbudte områder.

Selv om det stadig er i et tidligt udviklingsstadium, håber Zishing, at deres arbejde vil yde støtte til den rette pleje og bevarelse af marine livet, og føre til større innovation i fiskeriforvaltning og administrationen .

Kilde: www.zishing.com

Forfatter: Redaktionen på ecolove