Økologiske tekstiler er baseret på materialer som er dyrket økologisk og produceret uden skadelige kemikalier. Produktionen af økologiske tekstiler tager hensyn til miljøet og er bedre for den omkringliggende natur, dyr og mennesker.

Hvad er økologiske tekstiler?

I løbet af det sidste årti er økologisk tøj og tekstiler blevet mere og mere populært. Hvis tøj og tekstiler er blevet certificeret økologisk, betyder det at produktionen hele vejen fra planten eller dyret og til det færdige produkt lever op til de økologiske standarder, alle trin i produktionen bliver tjekket om de lever op til sociale og miljømæssige ansvar.

Økologiske tekstiler renere, bedre og venligere

Der er flere årsager til at økologiske tekstiler er både renere, bedre og venligere over for omgivelserne:

Organiske fibre bliver dyrket uden brug af skadelige pesticider eller genmodificerede organismer, dette medfører både et sundere landbrug og et bedre miljø.

Der bliver ikke brugt skadelige kemikalier i produktionen af økologiske tekstiler, derfor er det bedre for både dyreliv og mennesker.

De sociale forhold er bedre på økologiske tekstilfabrikker, derfor kan produktionen af økologisk bomuld hjælpe bønderne med at finde vejen ud af fattigdom.

Økologiske tekstiler indeholder hverken allergifremkaldende, kræftfremkaldende eller giftige kemikalier.

Økologisk uld

Får er en naturlig ressource i mange lande og økologisk uld kommer fra landmænd som prioriterer både får og omgivelser. Udover at økologisk uld er naturlig, vedvarende og naturlig nedbrydelig stærk fiber, så understøtter du bæredygtigt landbrug.

Vælger man at købe produkter produceret af økologisk uld er man med til at støtte op omkring bedre dyrevelfærd, hvor fårene bliver plejet og passet ud fra de økologiske principper der gælder for økologisk dyrehold. Dette giver dyrene mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd.

Eventuelt backlink til = Økologisk dyrehold

Økologisk bomuld 

En stor del af verdens forbrug af bomuld bliver produceret i udviklingslande. Bomuld er en naturlig, vedvarende og biologisk nedbrydelig fiber. Når du vælger økologisk bomuld er du med til at understøtte bæredygtigt landbrug, da økologisk bomuld er produceret med omtanke for miljøet.

Økologisk bomuld bliver produceret hos økologiske landbrug som dyrker deres landbrug baseret på de økologiske principper fastsat for økologisk landbrug. Det betyder at bomulds planterne ikke er genmodificerede og de organiske bomuldsfibre bliver dyrket uden kunstgødning eller giftige pesticider og insekticider. I sammenligning forbruger den konventionelle bomuldsindustri på nuværende tidspunkt omkring 25% af insekticider samt 10% pesticider af hele verdens samlede forbrug.

Eventuelt backlink til = Økologisk landbrug

Økologiske tekstiler og kemikalier

Der bliver heller ikke brugt skadelige kemikalier under fremstillingen af økologiske tekstiler. De økologiske standarder inden for tekstil stiller strenge krav til de kemikalier som anvendes under produktionen, herunder toksicitet og nedbrydelighed. Der er også krav til producenten om sund miljøpolitik samt spildevandsanlæg.

Da skadelige kemikalier er begrænset og forbudt i økologisk forarbejdning og produktion af tekstiler, indeholder slutproduktet ingen giftige kemikalierester som kan være enten allergifremkaldende eller kræftfremkaldende. En række tests som er blevet udført på konventionelt produceret tøj viser spor fra formaldehyd, pesticider, brandhæmmende kemikalier samt giftige farvestoffer. Rester af disse kemikalier kan optages gennem huden eller blive indåndet og være med til at forårsage hududslæt, allergi eller åndedrætsbesvær. 

Links / Sources 

http://www.soilassociation.org/whatisorganic/organictextiles

http://www.soilassociation.org/whatisorganic/organictextiles/organicwool

http://www.soilassociation.org/whatisorganic/organictextiles/organiccotton