De Økologiske mælkeproducenter har gennem hele 2015, været i stand til at holde et positivt driftresultat, modsat de konventionelle mælkeproducenter

I gennemsnit har har det årlige driftresultat i perioden 2016 – 2015 været 217.000 kr. højere for de økologiske mælkeproducenter sammenlignet med de konventionelle.

Den største forskel på de to produktionsgrene ses i 2015, hvor øko tillægget på mælk blev øget for at kunne imødekomme efterspørgslen.

Vi kommer også til at se pæne resultater de kommende år, for de økologiske mælke producenter. Det forudser en ny indkomstprognose fra SEGES, der er landbrugets videncenter.

Medens deres konventionelt arbejdende kolleger kun langsomt er ved at opnå sorte tal på bundlinjen, så forudser prognosen, at de kommende år byder på pæne overskud til de økologiske mælkeproducenter.

For 2016 ventes et overskud på i gennemsnit 467.000 kr. for en produktion med 100-200 malkekøer efter at landmanden har fået løn for sin indsats. Det stiger til 537.000 kr. i 2017 og den positive udvikling forventes at fortsætte i 2018. Også i årene før skabte de økologiske køer sorte tal på bundlinjen for deres ejere.

“Den økologiske produktion har i 2015 og 2016 oplevet stor efterspørgsel og deraf følgende gode afregningspriser på grund af et stort tillæg i prisen for økologisk mælk. I de kommende år forventer vi, at økologitillægget bliver mindre, men til gengæld forventer vi, at basisprisen for mælk vil stige. Dermed fastholdes den stabile indtjening for de økologiske producenter,” fortæller Arne Munk, der er teamleder i SEGES Økologi.

Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over prognosen.

“Mælkeproduktionen er et meget vigtigt ben i den økologiske produktion i Danmark. Derfor er det også meget glædeligt, at vi kan se frem til stabil indtjening i de kommende år. Det giver mulighed for at videreudvikle økologien og for nogles vedkommende foretage nødvendig konsolidering. Jeg ser også den positive markedsudvikling som et tegn på, at forbrugerne i stadigt stigende grad holder fast i at efterspørge økologiske produkter,” siger Hans Erik Jørgensen.

Forfatter. Redaktionen på ecolove