Økologiske fødevarer er produceret ved hjælp af henholdsvis miljøvenlige og dyrevenlige landbrugsmetoder på en økologisk gård. Dansk producerede økologiske fødevarer skal følge økologireglerne som er udgivet af fødevarestyrelsen. 

Hvad er økologiske fødevarer?

Økologiske fødevarer kan deles op i afgrøder og forarbejdede madvarer. Der bliver stillet forskellige krav til de 2 grupper af fødevarer, disse krav skal opfyldes før fødevaren må kaldes økologisk.

Afgrøder

Landmanden må ikke bruge kunstgødning og andre sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr eller sygdomme i marken. Økologiske afgrøder bliver produceret ved at landmanden vælger hensigtsmæssige plantearter og sorter, samt skifter mellem de forskellige afgrøder på markerne. Derudover er mekaniske dyrkningsmetoder tilladte, herunder harvning og radrensning af markerne. Landmanden må gerne benytte sig af rækkedampning og flammebehandling af ukrudt samt han kan bekæmpe skadedyr ved at beskytte eller udsætte skadedyrenes naturlige fjender.

Står landmanden i en situation hvor der er en akut fare for at miste afgrøden, er det muligt at bruge nogle ganske få udvalgte pesticider. Disse pesticider er gennemgået en streng kontrol og efterfølgende godkendt til økologisk brug. Det er forbudt for landmanden at bruge disse midler til forebyggelse eller ved angreb som ikke udgør en akut fare for afgrøden.

Madvarer

For at forarbejdede økologiske fødevare, som f.eks.marmelade, leverpostej og andre færdigretter må kaldes økologiske skal de opfylde kravet om at indholdet af økologisk producerede ingredienser er minimum 95%. Derudover må forarbejdede økologiske fødevarer ikke indeholde kunstige sødestoffer eller kunstige aromaer. Desuden er der langt færre tilsætningsstoffer som er tilladte i sammenligning med konventionelt fremstillede fødevare. 

Det er ikke alle ingredienser som er økologisk tilgængelige, og derfor er der en liste over ingredienser som er tilladt, herunder salt, vand, hjælpestoffer og begrænset antal tilsætningsstoffer. Alle disse tilladt stoffer er gennemgået tests for at forhindre stoffer som kan være skadelige i produktet. Der må på ingen måde forekomme nogen former for kunstige farvestoffer og sødestoffer i økologisk fødevare. 

Hvis fødevarer sælges som økologiske er disse underlagt EU lovgivningen 834/2007 samt 889/2008. Her henvises der til at produktet skal være fremstillet efter reglerne i EU lovgivningen samt inspiceres og certificeres af en godkendt myndighed. I Danmark er det henholdsvis NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen som tager sig af kontrolopgaverne i forbindelse med økologireglerne.

Links / Sources

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/%C3%98kologiske-f%C3%B8devarer.aspx

http://www.soilassociation.org/whatisorganic/organicfood