Sankt Morten blev udnævnt til biskop i Tours den 11. november år 371. Den mest kendte legende siger, at den fromme Morten af ydmyghed ikke ville udnævnes til biskop.

Morten gemte sig derfor i en gåsesti for at undgå udnævnelsen, da man kom til ham. Gæssenes skræppen forrådte ham dog, og det siges, at han som biskop bestemte, at man hvert år skulle straffe gæssene for at have forrådt ham – ved at slagte og spise dem.

Find din økologiske gås eller and her