Da miljøminister Kirsten Brosbøl var på besøg hos Økologisk Landsforening igår, havde foreningen mange forslag til hende om, hvordan Danmark kan skabe større natur og mere økologi. Det mener foreningen nemlig at vi kan gøre ved at ændre Danmarks tilskudsregler og miljøregler.

Det var igår d. 17 november 2014, at miljøminister Kirsten Brosbøl besøgte Økologisk Landsforening, som gav hende gode råd til hvordan Danmark kan blive mere grøn i fremtiden. Økologisk Landsforening mener nemlig at det vil gavne naturen, økologien og den grønne fremtid hvis dobbeltreguleringen bliver afskaffet i Danmark, samtidig med at der bliver skabt en forenkling af økologernes miljøregulering. 

Økologisk Landsforenings formandsskab og direktør tog godt imod miljøministeren i Økologiens Hus i Aarhus, hvor foreningen understregede vigtigheden af at give naturen mere plads i landbruget. Økologisk Landsforening lod også miljøministeren vide, at det skal være lettere at blive økolog i Danmark, og at der er brug for nytænkning såsom at udnytte madaffald fra byerne til gødning på landet.

Stop med at straffe de ‘gode’ landmænd

Det er både godt og ondt med alle de miljøregler vi har i Danmark, men de skaber nogle store forhindringer for landmænd som ønsker at skabe et økologisk eller biodynamisk landbrug. Der er regler om hver eneste detalje på landbruget, og det skal der både bruges tid og penge på, samtidig med at det spænder ben for landmanden. Landbruget er faktisk så gennemtænkt, at hvis en landsmand fx ønsker at skabe et levested for lærker på en dyrkningsfri del af sin mark, så skal arealet trækkes fra, hvor meget gødning jorden må få også selvom der er tale om et meget lille areal. Hvis lærke-delen vokser sig en smule større, skal der igen bruges penge og tid på papirarbejdet.

Hvis en landmand skaber mere natur med fx læhegn, grøfter, diger eller markskel, så er det sådan i Danmark, at han får en lavere støtte end hvis han havde valgt at sløjfe dem. Hvis en økolog laver udendørs folde til sine høns eller grise med træer på arealet, så får han mindre arealstøtte end hvis han lod være. Regler som disse fremhævede Økologisk Landsforening til miljøministeren, for at understrege hvor vigtigt og hvor svært det er at skabe mere natur for landmændene i Danmark. De bad derfor miljøministeren og fødevareministeren Dan Jørgensen, om at fremme måden at have dyr og natur i landbruget, hvilket der skal ske ved at ændre de nuværende regler, mener Økologisk Landsforening.

‘Det ligger økologer på sinde både at sikre høj dyrevelfærd, give plads til naturen og medvirke til naturpleje samtidig med, at vi producerer fødevarer. Det bør anerkendes, og vi vil i hvert tilfælde ikke straffes for det,’ siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, Danmarks forening af økologiske landmænd, forbrugere og virksomheder og fortsætter:

‘Når det handler om opgørelse af landbrugsstøtte, så er vores forslag helt i tråd med Natur & Landbrugskommissionens anbefaling nummer seks, der netop siger, at levende hegn, markskel, diger og grøfter bør medregnes i det støtteberettigede areal,’ siger Per Kølster.

Økologer skal ikke dobbeltreguleres

Økologisk Landsforening lod også miljøministeren vide, hvor bekymrede de er for den kommende miljøregulering og hvordan den vil påvirke økologernes adgang til jordarealer, og ikke mindst fik Miljøministeren indtryk af, hvor bekymrede foreningen er om miljøreguleringen vil forværre dobbeltreguleringen af økologisk landbrug.

‘Der arbejdes med en generel regulering, der skal bane vej for mere gødning på nogle marker og flere dyr i staldene. Vi vil ikke blande os i, hvordan myndighederne skal regulere det konventionelle landbrug i fremtiden, medmindre det forværre økologernes adgang til jord.  Tiden er inde til at økologisk landbrug i sig selv anerkendes som en miljøregulering, og vi skal undgå, at vi fortsat har en dobbeltregulering, hvor økologer ud over økoreglerne også underlægges konventionel-betinget miljøregulering. Som økolog har man allerede frivilligt underlagt sig en ret omfattende og virkningsfuld miljøregulering,’ siger Per Kølster.

Økologisk Landsforeningen fremlagde et forslag om en selvstændig regulering for økologer, som er bygget op med de nuværende økologiregler samt et par ekstra tilføjelser og fritagelse af den konventionelles landbrugs reguleringer, indberetninger og papirarbejde.

‘En ny miljøregulering designet til det konventionelle landbrugs interesser må ikke gøre det mindre attraktivt at lægge om til økologi. Økologi har også sine udfordringer på miljøområdet, men vi bør anerkendes for de syvmileskridt, vi allerede har taget for natur, miljø, og grundvand via en forenklet, selvstændig regulering, frem for at tvinge økologer ind i et reguleringssystem, der bygger på mål og praksis i konventionelt landbrug,’ siger Per Kølster.

Miljøministeren takkede for dagens forslag og for foreningens gode samarbejde.

‘Vi er jo godt i gang med at udvikle en ny model for miljøregulering af landbruget, og jeg er selvfølgelig opmærksom på de særlige forhold, der gælder for økologerne. Til det arbejde har jeg fået nogle gode inputs i dag, som jeg har lyttet til,’ sagde Kirsten Brosbøl efter mødet.

Næring tilbage til landbruget

Foreningen understregede kraftigt, hvor vigtigt det er for det økologiske landbrug at få sine næringsstoffer tilbage fra byerne i form af kompost, som kan bruges til gødning. Økologisk Landsforening mener generelt, at regeringen må fokusere mere på et affalds-frit Danmark, for at kunne opnå et grønnere Danmark.

‘Vi foreslår, at Miljøministeriet går i dialog med Fødevareministeriet om, hvordan vi kan få flere næringsstoffer tilbage til de økologiske landbrug. Det har vi en positiv forventning om, at hun gør,’ siger Per Kølster.

Kilde:

http://www.okologi.dk/aktuelt/nyheder/2014/nov/oel-til-miljoeministeren—forenklede-regler-for-oekologer.aspx