Økologisk landbrug er en driftsform hvor det naturlige kredsløbssystem bliver respekteret. Det mindsker miljøbelastningen så naturligt muligt, da der er forbud mod brug af kunstgødning og andre sprøjtemidler. 

Hvad er økologisk landbrug?

Et landbrug bliver økologisk når det drives efter en række principper og anerkendte metoder. Disse principper er designet til at respektere det naturlige kredsløbssystem og belaster miljøet mindst muligt. Økologiske landbrug skal overholde en række af strenge regulativer, som definerer hvad som er tilladt for landmanden, disse regulativer lægger stor vægt på beskyttelse af både natur og dyreliv. Principperne er med til at udnytte styrken af de naturlige processer og skaber derved en sund økologi på tværs af gården. 

De økologiske principper for landbrug inkluderer en flerårig plan for som skifter mellem de forskellige afgrøder på marken. Forudsætningen for de plantearter og sorter som bliver valgt, er at de er modstandsdygtige overfor sygdomme samt effektivt kan bruge de tilstedeværende ressourcer i marken. Disse plantearter og sorter er ikke genmodificerede da økologiske landbrug ikke har tilladelse til at benytte eller dyrke nogen form for genetisk modificerede organismer (GMO’er).

Landmanden må gerne dyrke sine marker mekanisk, herunder er bl.a. pløjning, harvning og  radrensning tilladt. Landmanden kan optimere forholdene på marken for afgrøderne ved brug af kompost og husdyrgødning. Det er strengt forbudt for landmanden at benytte sig af kunstgødning eller andre kemisk fremstillede produkter som f.eks.pesticider og sprøjtemidler til at optimere forholdene for afgrøderne, dette inkluderer kemisk bekæmpelse af ukrudt samt forebyggelse af diverse skadedyr og sygdomme. Landmanden har tilladelse til at bekæmpe ukrudt på sin mark ved at benytte sig af flammebehandling og rækkedampning og skadedyr kan bekæmpes ved at beskytte og eller udsætte skadedyrenes naturlige fjender.

I krisesituationer hvor landmanden er i akut fare for at mist sine afgrøder har denne tilladelse til at benytte sig af nogle ganske få, men strengt udvalgte pesticider som er godkendt til økologisk brug. Den økologiske landmand har forbud mod at bruge disse kemiske midler til forebyggelse eller angreb som ikke udgør en akut fare for hans afgrøder. 

Hvis det økologiske landbrug har husdyrhold skal disse holdes efter den metode som er bedst egnet til de forskellige dyr. Der skal tages hensyn til dyrets naturlige behov, muligheden for at bevæge sig frit på marken og fodring skal foregå med økologisk foder.

I Danmark varetager NaturErhvervstyrelsen kontrollen af de økologiske landbrug og sikre at disse drives korrekt i henhold til økologireglerne.

Links / Sources

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_da

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/%C3%98kologiske-f%C3%B8devarer.aspx

http://www.soilassociation.org/whatisorganic/organicfarming