Økologisk dyrehold betegner produktionen af dyr hvor dyrevelfærd er i top. De er sikret et godt liv med mindst mulig stress samt der bliver taget hensyn til deres naturlige behov. Derudover bliver økologiske dyr fodret med økologiske produkter.

Hvad er økologisk dyrehold?

Økologiske dyr bliver opdrættet og håndteret efter en række fastsatte principper og metoder. Principperne er designet så der bliver taget mest mulig hensyn til dyrenes naturlige behov og adfærd, også kendt som dyrevelfærd. Landmanden er fagligt kompetent til at passe sine dyr, og disse kompetencer inkluderer forståelsen af behovet hos de enkelte individer som sikre dyrenes velfærd og sundhed. For at dyr kan blive mærket som økologisk, skal produktionen overholde en række EU regulativer og økologiregler. 

Leveforhold og opvækst

Grundprincipperne i økologiske dyrehold er med til at skabe de mest optimale leveforhold for dyrene i forhold til deres naturlige behov. Dette ensbetydende med at dyrene skal have permanent adgang til rummelige udendørsarealer hvor disse kan gå frit rundt. Udendørsarealerne skal dække dyrenes adfærds- og ernæringsmæssige behov via dets beplantning, samt der er en begrænsning for antallet af dyr pr. arealenhed. Dyrene skal have mulighed for at benytte sig af hvilearealer med et tørt og strøet leje uden nogen form for træk, spaltegulv i hvilearealet er forbudt. Dyrene må på ingen måde være permanent tøjret eller isoleret fra andre dyr eller dets artsfæller. Skal dyrene transporteres, tilstræbes det at transporttiden bliver holdt på et minimum.

Landmanden har tilpasset pasningen af dyrene til hver enkelt dyreart, så deres naturlige behov bliver dækket. Økologiske dyr bliver i reglen opdrættet og holdt i mindre flokke som giver dem friheden til at skabe et helt naturligt socialt hierarki blandt individerne, præcis som de ville gøre hvis de levede frit i naturen. Landmanden skal forhindre at dyrene lever under unaturlige leveforhold og derfor er det for eksempel er forbudt med permanent lys hos fjerkræ. Det er heller ikke naturligt for dyrene at få trimmet deres horn, kuperet deres næb eller amputeret deres haler, derfor er det en del af de økologiske principper for husdyrhold at begrænse brugen af dette.

Økologiske dyr skal være fodret med en diæt som er så naturlig som mulig, derfor er det ikke tilladt at fodre med genmodificerede organismer (GMO), og en hvis procentdel af dyrets foder skal være økologisk. Dyrene må ikke få hormonbehandlinger som øger deres vækst eller produktivitet. Derudover må landmanden ikke præventivt benytte sig af medicin og antibiotika. Økologiske dyr må kun behandles medicinsk i tilfælde af sygdom.

NaturErhvervstyrelsen varetager kontrollen af de økologiske landbrugsdyr i Danmark og sikre dermed at disse bliver opdrættet og håndteret korrekt i henhold til økologireglerne.

Links / Sources 

http://www.soilassociation.org/whatisorganic/organicanimals

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare_da