Den nye naturplan fra regeringen offentligører at økologi er meget godt for naturen. Og endnu bedre bliver det, når der i 2020 er etableret 25.000 hektar ny natur.

Regeringens nye naturplan, Naturplan Danmark viser, at økologisk drift af jorden har meget gode fordele for naturen. Yderligere forventes der at der imod 2020 bliver etableret 25.000 hektar ny natur. De nye naturområder skal sørge for en mere sammenhængende natur, reducere udledningen af drivhusgasser og hjælpe på klimaforandringerne. Områderne vil både blive finanseret af nationale og EU’s finansieringskilder – heriblandt Den Danske Naturfond og Landdistriktprogrammet.

Økologi styrker biodiversiteten 

Med Danmarks Naturplan ønsker man blandt andet at tage hånd om landmændenes problemer, når de ønsker at pleje deres natur både med tilskud men også uden. Regeringen har set i øjnene og offentliggjort at økologi er yderst sundt for biodiversiteten. Det er en offentliggørrelse som Økologisk Landsforenings formand Per Kølster glæder sig meget over. Det er også en fordel for økologer når det handler om visse forbud mod gødning og beskyttelse af naturen.

Fagpolitisk chefkonsulent i Økologisk Landsforening, Sybille Kyed forklarer at det er en fordel for økologerne fordi en stor andel af dem ikke gøder i forvejen.

‘Alligevel kan fritagelsen få stor betydning for de økologiske landmænd, hvis den samtidig betyder, at disse arealer kan tælle med i ejendommens harmoniarealer,’ siger hun.

Endnu et forslag i planen er at kreere en ordning med lånekvæg, hvor en dyreejer låner cirka 10 stykker kvæg ud til naturpleje. Det skal nu videre undersøges om det er muligt at oprette økologiske lånekvægsbesætninger, så økologiske landmænd også kan deltage aktivt i den nye lånekvægs-ordning.

Grønne biobaserede løsninger

Endnumere lover regeringen at finde ud af, om afhøstet biomasse fra uplejede naturområder, kan anvendes i den danske grønne biogasproduktion. Allerede nu er der sat flere biobaserede løsninger igang. Målet er, at løsningerne skal udvikle økonomien inden for grøn biomasse, så der sikres mere grøn biomasse på markedet. Sidst har regeringen nedsat et bio-økonomisk panel, der vil vise hvilke tiltag der vil fremme den grønne biomasse-økonomi.

Kilde:

http://www.okologi.dk/nyheder-fra-oekologi-og-erhverv/2014/okt/44-14-naturplan-danmark.aspx