Et nyt projekt har udviklet en automatiseret algoritme til at adskille og identificere mandlige myg, som vil blive brugt til at kontrollere spredningen af sygdomme, der bæres af kvindelige myg

Forskellige mygge arter spreder smitsomme sygdomme, der påvirker hundredvis af mennesker over hele kloden. De yngler hurtigt i vandoverfladen; nogle lægger dem direkte i vandet (så det falder til bunds), mens andre lægger dem i nærheden af vandet,  på fugtig jord eller på jord der senere vil blive oversvømmet, hvilket gør dem svært at kontrollere. Men nu begynder virksomhederne at reagerer på deres trussel.

Debug Project af Verily bruger en anden metode. Det indebærer frigivelse af sterile mandlige myg i naturen. Nogle myg er naturligt inficeret med en bakterie kaldet Wolbachia, hvilket gør dem ufrugtbare. Hannerne vil dog gerne parre sig og vil søge hunner. Kvindelige myg opdager ikke de infertile hanner, og vil stadig være sammen med dem. Hunnerne lægger derefter æg, der ikke udklækkes, og derved reduceres mygpopulationer.

Vellykket identifikation af hanner er en afgørende del af processen. Dette gøres normalt manuelt af teknikere, men selv med mange års træning er det en tidskrævende proces med tilbøjelig til fejl. For at tackle dette har Verily udviklet en automatiseret metode til adskillelse af kønnene. Processen involvere en maskinindlæring, billedgenkendelsesalgoritme. Maskinen medvirker til at identificere hannerne mere præcist og hurtigere end mennesker. En enhed vil derefter adskille hannerne.

Verily har allerede udført Debug field studier i Fresno og Innisfail. Det næste feltarbejde vil finde sted i opbyggede bymiljøer i Singapore, finansieret af National Environment Agency.Verily har udviklet en automatiseret en vogn der frigiver hannerne, som kan skubbes rundt i korridorerne af højhuse. Disse byrum har en overflod med myggeavl, som planter.

Debug-projektet udnytter en teknologi, vi har set brugt i mange andre brancher. Udviklerne af maskinindlæring, AI-algoritmer har sandsynligvis aldrig forestillet den proces, der anvendes til bekæmpelse af mygebaserede sygdomme. Denne teknologi lærer hurtigt at udføre opgaver mere præcist end mennesker, sparer tid og fjerner menneskelige fejl.

Kan andre former for hardware og software bruges til at støtte videnskabelige eller medicinske projekter?

Kilde: www.debug.com
Kontakt: [email protected]

Forfatter: Redaktionen på ecolove