Klimaændringerne har konsekvenser, og de er menneskeskabte. Derfor er det mennesker, der kan vende udviklingen. Fremtiden bliver varmere, men hvor meget, og hvad kan vi selv gøre? Det er nøgleordene i det gratis læremiddel fra DR-Skole og NTS-Centeret.

“Nyheder fra en varm fremtid” er et supplerende undervisningsmateriale fra Ministeriet for børn, undervisning & ligestilling til undervisningen i bæredygtighed og klimaproblematikker i primært naturfagene og samfundsfag i 7. – 10. klasse. Der lægges samtidig op til at inddrage danskfaget og lade eleverne arbejde som klimajournalister i det tilknyttede journalistiske værksted.

Undervisningsmaterialet arbejder målrettet med, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid. Hvordan ønsker vi at leve vores liv? Hvilke krav kan vi stille til politikerne? Hvilken indflydelse har vi på fremtidens klima?

Undervisningsmaterialet

I undervisningsmaterialet “Nyheder fra en varm fremtid” arbejdes der med seks forskellige indgange til klimaspørgsmål:

  • Vejr og klima
  • Drivhusgasser
  • Konsekvenser
  • Løsninger
  • Det politiske spil
  • Hvad kan du gøre?

Hver af de seks indgange indeholder en række korte tv-klip, som alle indgår i det tilhørende tema på dr.dk/skole. Lærervejledningen, som kan downloades i højre kolonne, indeholder korte resume af tv-klippene, oplæg til debat i klassen, arbejdsforslag med undersøgelser og forsøgsarbejde mv.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Ministeriet for børn, undervisning & ligestilling