NaturErhvervstyrelsen offentligører i dag, at der er blevet fundet en ny og forbedret metode til at producere dansk økologisk honning på. Med den nye metode håber Økologisk Landsforening og NaturErhvervsstyrelsen at den økologiske honningproduktion i Danmark vil stige, da det både vil gavne bier, planter og mennesker.

Selvom bien er et lille dyr, så har den en kæmpe betydning for alt levende på Jorden. Planter, træer, dyr og mennesker er afhængige af dens bestøvning for at overleve. Derfor er der også mange, som har været bekymret de sidste par år, fordi bien er ved at uddø. Men nu meddeler NaturErhvervstyrelsen, at de har fremlagt en ny metode for økologisk biavl, en metode som forhåbentligt forbedrer industrien. 

Igennem de sidste par somre, har vi set færre og færre bier sværme omkring. Biernes forsvinden skyldes blandt andet sprøjtemidler mod planter og insekter, derfor er den økologiske industri idéel for de små dyr. Der er ingen tvivl om hvor vigtige bierne er for landbruget, naturen og mennesker, og det er da også derfor at især de økologiske biavlere og Økologisk Landsforening er begejstrede over den gode og store nyhed.

‘Bierne er vores mindste husdyr, og vi kan ikke få nok af de små nyttige hjælpere her i landet. Men bierne trues fra mange kanter – bl.a. af sprøjtegifte fra landbruget. Så det er meget positivt, at der nu er mulighed for at øge den økologiske honningproduktion i Danmark’, siger formand i Økologisk Landsforening, Per Kølster.

Store krav til økologiske biavlere

I dag er der meget få økologiske biavlere i Danmark, og det skyldes blandt andet reglerne for økologisk biavl i EU. Reglerne kræver nemlig at de økologiske bier får økologisk foder ligesom alle andre økologiske dyr. Hvis et dyr ikke spiser økologisk fodder, kan man ikke kalde produktet – i dette tilfælde honning, for økologisk. Men for biavlere er det en smule mere kompliceret at sørge for at bierne får en økologisk kost. Det kræver nemlig at alt er økologisk inden for tre kilometers radius. Bierne flyver vidt omkring når de henter nektar og pollen, derfor skal et stort naturareal omkring bistaderne være økologisk og uden sprøjtemidler.

På baggrund af dette, har Økologisk Landsforening spurgt Fødevareministeren og NaturErhvervstyrelsen om det var muligt at få flere muligheder for at være økologisk biavler. Derfor har NaturErhvervstyrelsen udarbejdet denne nye metode, som gør det lettere at producere økologisk honning, samtidig med at man hjælper bierne med at overleve.

‘Vi har bedt NaturErhvervstyrelsen og fødevareministeren undersøge, om der kunne findes en løsning, som giver bedre muligheder for økologisk honningproduktion i Danmark – uden at gå på kompromis med økologiens krav om, at dyr fodres økologisk.  Og vi er glade for, at ønsket er blevet imødekommet med en løsning, som vil gavne både bierne, landbruget og naturen,’ fortæller Per Kølster.

Lettere at blive økologisk biavler

Fra nu af er det muligt at have økologiske bistader i områder hvor der er økologiske naturarealer, økologisk landbrug og få konventionelle landbrug. Kravet er dog, at økologen der ejer bistaderne skal sikre at der ikke bliver brugt sprøjtemidler på de konventionelle arealer.

Før var der ikke plads til enkelte konventionelle arealer omkring de økologiske bistader. Men denne nye forandring gør, at det vil være nemmere for økologer at producere økologisk honning, og dermed også hjælpe bierne med at overleve. Folkene bag denne nye metode håber, at flere vil få en interesse i økologisk biavl og at den vigtige industri på den måde vil vokse sig større.

‘Den optimale løsning er selvfølgelig, at vi får omlagt mere landbrug til økologi. Men i mellemtiden har vi nu en god model, som giver grundlag for mere dansk øko-honning og samtidig fortsat høj tillid til økologi. Der kan være behov for at gøre mere, men det her er et godt sted at starte,’ forklarer Per Kølster.

Økologisk honning er efterspurgt

Økologisk Landsforening håber på, at den danske økologiske biavlindustri vokser, og på den måde kan erstatte de udenlandske økologiske honningprodukter som i dag fylder hylderne i supermarkederne. Fordi vi har haft så få produkter af økologisk dansk honning, er importen af udenlandsk økologisk honning steget markant. Ifølge Danmarks Biavlerforening bestod importen i 2004 af 117 tons økologisk honning, hvorimod den bestod af 607 tons i 2012.

Økologisk Landsforening har et ønske om at støtte de økologiske biavlere, hvis bistader står på økologiske arealer, med at informere forbrugerne om dette ved at skrive det på produktet. Økologisk Landsforening vil i dag fremlægge idéen på Danmarks Bialerforenings konference om økologisk biavl i Sorø.

Kilde:

http://www.okologi.dk/aktuelt/nyheder/2014/okt/oekologisk-biavl-fremmes-med-ny-model.aspx