Vedvarende energikilder kan nu producere elektricitet til en pris, meget tæt på prisen på elektricitet genereret af fossile brændstoffer, i henhold til den nye rapport netop frigivet af IEA.

I rapporten har man beregnet el forbruget i 2015 som er produceret i samarbejde med The Nuclear Energy Agency ( NEA) og beregningerne er taget fra forskellige typer af nye energi platforme fra 22 forskellige lande.

Rapporten viser at omkostningerne til at producere elektricitet fra solceller og vindmøller er faldet markant over de sidste 5 år, takket være vedvarende teknologiske fremskridt.

Omkostningerne ved vedvarende teknologier, især solceller, er faldet betydeligt i de seneste fem år, angiver rapporten.

Forfatter: Redaktionen på EcoOrganic.dk

Dato:  2. september 2015

Kilde: econews.com