Ny publikation om økologi i Europa: Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer, men produktionen bevæger sig ikke med samme hastighed – det viser hvor vigtigt støtten fra CAP er.

(CAP) Den fælles landbrugspolitik i EU, der gennemfører et system af landbrugsstøtte og andre programmer.

Efterspørgslen efter økologiske fødevarer i Europa oplevede endnu et rekordår med vækst i 2014, men den økologiske produktion bevæger sig ikke med samme hastighed og en større indsats på politisk plan er derfor nødvendigt, ifølge en ny publikation.

  • Økologi i Europa: Perspektiver og Udviklingen i 2016 – lanceret af IFOAM EU 10. Europæiske Organic Congress:

De positive tendenser inden for væksten fremhæver vigtigheden af at anvende den fælles landbrugspolitik( CAP ) og andre procedure indenfor landbrugsfødevarer for at skabe et mere positivt miljø, hvor landmænd og fødevarevirksomheder føle sig trygge nok til lave de nødvendige investeringer.

Uden disse investeringer, vil Europa ikke være i stand til at imødekomme den stigende efterspørgsel blandt forbrugerne i EU af de økologiske fødevarer.

Ny kortlægning

Denne kortlægning af de nyeste tendenser i Europa, viser forskningen at alene det økologiske marked i EU voksede med en relativt høj rate på 7,4% i 2014 og detailsalg værdiansat til 24 mia €.

Mens stigningen i økologisk landbrugsjord i EU er bremset op – og blot vokset med 1,1%, og antallet af producenter faktisk faldt med 0,2%.

Reflektionen over de nuværende ubalancer i det økologisk udbud og efterspørgsel i Europa, og hvordan disse huller skal lukkes, beskriver forfatterne behovet for klare strategier i den økologiske sektor der skal udvikles, for at der ydes støtte til de kortere økologiske forsyningskæder og for nøjagtigheden af  markedet dataindsamling som skal forbedres.

Politiske beslutningstagere på europæisk, nationalt og regionalt plan har alle en rolle at spille i skabelsen af dette miljø.

Publikationen blev udviklet i samarbejde med forskere fra FiBL og Marche Polytechnic University og den tyske økologiske landmands forening Naturland.

Der bliver set på de seneste markedet tendenser, samt produktion udviklingen i Europa i forbindelse med den nye fælles landbrugspolitik, og nuværende EU fødevaresektoren politik, herunder:

  • Forslag til at udvide økologi fra at være en niche, -idet de nyeste trends og den europæiske økologiske bevægelses vision, hvor der tages i betragtning at arealet af Europas landbrugsjord efter økologireglerne øges med 50 procent i 2030.
  • Fakta og tal om nyeste landbrug og markedstendenser i Europa med særligt fokus på de 28 medlemslande i Den Europæiske Union, EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande, og medlemmerne af Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Ifoam-eu.org