En ny virksomhed har udtænkt en måde at omdanne mad og landbrugsaffald til bioplast

Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation går hvert år omkring en tredjedel af alle fødevare til konsum – ca. 1,3 mia. tons – tabt eller spildt. Meget af dette affald er forårsaget af at fødevarene er gået over dato eller ikke er passende til at sælge i butikkerne.

Vi har set en række måder at reducere denne form for madaffald på, såsom systemer, der eliminerer mademballage og dynamiske prissætningsplatforme, der opfordrer kunderne til at købe mad, før det bliver forældet. Men nu er der en ny måde at genbruge madaffald på; ved at omdanne det til plast.

Full Cycle Bioplastics har udviklet teknologien til omdannelse af organisk affald til en naturligt forekommende polymer kaldet polyhydroxyalkanoat (PHA), der nedbrydes uden at skade miljøet.

Full cyklus proces tager uspiseligt madaffald, landbrugsbiprodukter og brugt papir og pap, bryder dem ned og laver dem om til råmateriale til naturligt forekommende bakterier, som forbruger affaldet og omdanner det til PHA.

PHA tørres derefter og forarbejdes til en færdig harpiks, klar til brug til fremstilling af alt fra plastgafler til bildele. Brugte produkter fremstillet af PHA kan senere genindtræde i genbrugssystemet og bruges som råmateriale til at oprette nye PHA.

I stedet for at producere selve bioplastikken, håber Full Cycle Bioplastics at licensere sin teknologi, til store affaldsproducenter og håndteringsfirmaer, såsom lossepladser, mad- eller drikkevareproducenter og papirfabrikker, der derefter kan producere bioplast på stedet og sælge det videre.

Virksomheden anslår, at en typisk producent kunne generere mellem 75 og 500 USD af omsætning per ton affald behandlet.

Kilde: www.fullcyclebioplastics.com
Email: [email protected]

Forfatter: Redaktionen på ecolove