Vores køer sviner. Ikke bare på gulvet i stalden, men også når deres fordøjelsessystem udsender store mængder methangas, der påvirker drivhuseffekten i den forkerte retning.

Nogle forskere på Aarhus Universitet er gået sammen med frø-virksomheden DLF om at udvikle en ny græsart, som er lettere for køerne at fordøje, og dermed giver dem mindre gas i maven.

Miljø- og Fødevareministeriet støtter projektet med 13,5 millioner kroner, hvor minister Esben Lunde Larsen (V) ser et stort potentiale i det nye supergræs.

“Vi ved jo, at kvæg er en af landbrugets syndere, når det kommer til udledning af klimagasser. Så derfor er det vigtigt, at vi forsker i, hvordan vi kan nedbringe køers udledninger,” siger han.

Samtidig hæfter ministeren sig ved, at den nye lettere fordøjelige græsart også vil øge køernes produktion af mælk.

“Så det er også et godt eksempel på fremtidens bæredygtige fødevareproduktion, hvor der ikke er en modsætning mellem vækst og klima, men hvor produktionen går hånd i hånd med naturen,” siger han.

Der er flere gange tidligere blevet kigget på køernes foder for at finde frem til en mere fordøjelsesvenlig kost.

Men til forskel fra tidligere gør forskerne denne gang brug af moderne dna-teknologi, og derfor er forventningerne til resultatet høje, siger seniorforsker Torben Asp fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet.

“På den her måde kan vi uden usikre og tidskrævende markforsøg forudsige, om lige præcis de to planter, man ønsker at krydse, kan blive til en sort, som er meget bedre, end dem, der er på markedet i forvejen,” siger han.

Det bedre græsprodukt vil ifølge seniorforskeren helt konkret skabe større ro i koens vom, der ofte er på overarbejde med de nuværende fodergræssorter.

“Det bliver simpelthen en bedre kost til koen, som kan udnytte foderet mere optimalt og derfor ikke udleder så meget metangas, når den bøvser.”

Seniorforsker Torben Asp tilføjer at det faktisk er en misforståelse at metangas kommer ved at koen prutter. Metanet kommer ud af munden på koen, når den bøvser.

Det nye supergræs ventes ifølge frø-virksomheden DLF tidligst klar om syv-otte år.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk