Tro kan flytte bjerge, sådan lyder et gammelt ordsprog. Det er stadig ikke bevist, at tanker kan flytte bjerge, men tankerne kan i hvert fald godt bibeholde en stærk krop under passive perioder.

Et nyt forskningsprojekt fra Amerika viser, at man kan bevare sin fysiske styrke under passive perioder, ved at snyde kroppen til at tro den er aktiv, ved at tænke, at man er aktiv. Det skriver Berlingske.

Vi kan aktivere musklerne ved at tænke på at bruge dem. Det sker ved, at nervebanerne går fra hjernen til musklerne. Især kan visualiseringer være med til at sørge for, at vi ikke mister de muskler som vi allerede har bygget op, hvis vi havner i en passiv periode. Det mener et forskerhold i en ny rapport, hvor professor Brian C. Clark fra Ohio Universitet, står i spidsen.

Forskerne startede med at skabe en måde, hvorpå de kunne undersøge forsøgspersonernes styrke i håndledet. De målte, hvor hårdt personerne kunne presse en udstrakt hånd i retning mod armens underside. De 29 forsøgspersoner fik herefter lagt sin arm i gips, så de ikke længere kunne bevæge den.

Træning igennem tanker

I løbet af de næste fire uger, skulle femten af forsøgspersonerne ikke gøre andet, end at fortsætte sin dagligdag. De andre fjorten skulle heller ikke lave mere fysisk end normalt, men de fik besked på at tænke, at de trænede sit håndled fem gange om ugen.

Tanke-træningen bestod af, at de fjorten forsøgspersoner skulle tænke, at de bøjede sit håndled mod undersiden af armen og pressede så hårdt som muligt i fem sekunder. Derefter skulle de give slip, hvile i fem sekunder, og så udføre øvelsen igen. Træningen bestod af tretten gange, fem dage om ugen.

Da forsøget var omme, havde begge grupper mistet styrke i sit håndled, men de fjorten som havde lavet tanke-træningen, havde mistet halvtreds procent mindre, end den anden gruppe, som ikke havde trænet. I gennemsnittet mistede grupperne 24 og 45 procent af deres oprindelige styrke i håndledet.

’Vores resultater demonstrerer, at visualiseringer formindsker tabet af muskelstyrke under passive perioder, og det understreger at visualisering kan bruges som terapeutisk behandlingsform i disse situationer,’ siger professor Brian C. Clark, da forskningen blev offentliggjort igennem American Physiological Society.