Der har gået rygter om, at økologiske korn skulle indeholde flere former for svampe end de konventionelle kornsorter. Det passer ikke, og det ser faktisk ud til at være det stik modsatte der gælder, viser flere undersøgelser.

Der har længe været usikkerhed og myter omkring, hvorvidt økologiske korn indeholder flere svampe end de konventionelle typer eller ej. Fødevarestyrelsens kontrolresultater og resultater fra andre EU-lande viste i 2012, at der ikke var nogen forskel på de forskellige dyrkede kornsorter.

Tilbage i 2012, undersøgte norske forskere at økologisk dyrket hvede, byg og havre har et meget lavere indhold af svampen fusarium og de giftstoffer som svampen danner, end de konventionelt dyrkede kornsorter. De norske forskere mener at svampen overlever i de konventionelle korntyper, fordi dens konkurrenter bliver dræbt af de sprøjtemidler, der bliver brugt inden for det konventionelle landbrug. Hvorimod de økologiske korntyper ikke bliver sprøjtet og derfor ville svampen blive dræbt naturligt. Derudover er monokultur-dyrkning, det vil sige hvede år efter år på samme mark, et stort problem med hensyn til svampe inden for det konventionelle landbrug.

En økolog oplyser på Jyllands-Postens hjemmeside, at han som gammel konventionel bonde, til tider fandt en korntype klistret sammen med svamp, en situation som han endnu ikke har oplevet som økolog. Efter han er begyndt som økolog, er svampen forsvundet, fordi planterne har et større naturligt forsvar over for svampene fordi de ikke bliver sprøjtet. Han forklarer derudover, at de økologiske sorter naturligt er stærkere, fordi de ikke skal bruge alt sin energi på at vokse sig større med de kemikalier, som de bliver sprøjtet med.

Muligheden for svamp kan opstå, hvis landmanden ikke passer ordentligt på sit korn, hvis det for eksempel bliver opbevaret varmt og fugtigt, som jo sker efter kornet er høstet. Derfor må vi stole på at vores landmænd eller brødfabrikanter opbevarer og passer kornet ordentligt, ligemeget om det er økologisk eller ej.

Videncentret for Landbrug afliver myten igen i 2014

Videncentret for Landbrug har i slutningen af oktober i år fastlagt at myten om svampene i de økologiske sorter ikke passer. Det har været en kendt myte i over tyve år, hvor levnedsmiddelmyndighederne fandt flere svampeteksinet ocratoksin i økologisk rugmel end i konventionelt rugmel, men nu vil Videncentret for Landbrug sætte en stopper for rygterne – for de passer nemlig ikke.

Lars Egelund Olsen, konsulent i Videncentret for Landbrugs økologiafdeling, har analyseret data fra Fødevarestyrelsen og internationale studier og oplyser at det faktisk ser værre ud med de konventionelle kornsorter end de økologiske.

‘Der er ikke fundet forskelle på indholdet af toksiner i henholdsvis konventionelt eller økologisk korn eller mel i dataene fra Fødevarestyrelsen. Og det underbygges fuldstændig i undersøgelser fra Polen, Norge og England, hvor man har undersøgt havre, byg og hvede.  I ingen af undersøgelserne fandt man et højere indhold af toksiner i økologisk korn, end i konventionelt. I flere tilfælde var der faktisk en tendens til det modsatte,’ siger Lars Egelund Olsen.

Det er altså ikke måden som kornet produceres på, der har betydning for om kornet får svamp eller ej.

‘Der er ikke noget fagligt grundlag for at tro på en sammenhæng. Afgørende er derimod en række forhold omkring vejr, høst, tørring og lagring. Samtidig har pløjefri  dyrkning af hvede efter hvede, eller hvede efter majs vist sig at kunne forhøje risikoen,’ forklarer Lars Egelund Olsen.

Kilder:

http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE4704960/faerre-svampe-i-oekokorn/

http://www.vfl.dk/Nyheder/MyteAflivet.htm#.VGM6x5PF-YQ