Miljøminister Kirsten Brosbøl (S), lovede i tirsdags i et samråd med Folketingets Miljøudvalg, at hun vil lave større krav, muligvis en lovgivning, hvis økologer igen finder sprøjtemidler på deres økologiske æbler.

Miljøministeren gjorde helt klart på mødet, at hun er villig til at indføre nye love, hvis der igen bliver fundet prosulfocarb på økologiske æbler. Sprøjtemidlet må kun bruges på konventionelle æbler, men blev sidste år fundet på flere økologiske æbler, som derfor ikke kunne blive solgt som økologiske.

Inden der bliver lavet nye love vælger Miljøministeren at give handlingsplanen fra Videncentret for Landbrug en chance. Det er en handlingsplan der informerer konventionelle landmænd om, hvordan de kan sikre at deres sprøjtemiddel bliver på deres grund og ikke havner på naboens økologiske æbler. Det vil både sikre at de økologiske æbler ikke bliver forurenet, samtidig med at det er økonomisk bedre for den konventionelle landmand. I handlingsplanen er der bland andet 10 bud på, hvordan landmanden kan bruge sprøjtemidlet og være sikker på det bliver på hans grund.

‘Her har landbruget jo en mulighed for at demonstrere, at de kan løse problemer uden ny regulering. Hvis det mod forventning viser sig, at handlingsplanen ikke får den ønskede virkning, ja så vil jeg ikke tøve med at gribe ind med nye tiltag. Det kan være lovkrav om valg af de bedst egnede sprøjtedyser til begrænsning af afdriften – altså den utilsigtede spredning. Eller det kan være, at vi skal se på, om midlets dosering kan nedsættes, eller der kan stilles yderligere krav i forhold til fristerne for anvendelsen, så æblerne vil være høstet før sprøjtning’, sagde Kirsten Brosbøl på samrådet.

Erstatning for æblerne

Økologerne som fik deres æbler forurenet i 2013, har fået erstatning fra Landbrug og Fødevarer, og miljøministeren forklarer at Landbrug og Fødevarer må finde en løsning på erstatningerne, hvis uheldet skulle ske igen i år.

‘Jeg forventer, at Landbrug & Fødevarer vil finde en løsning i forhold til kompensation til de berørte frugtavlere, hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt igen i år. Det har jeg også sagt meget klart til Landbrug & Fødevarer,’ sagde Kirsten Brosbøl, som under mødet ellers gav udtryk for at det er forureneren der må betale erstatning.

Ingen forurenede æbler i 2014

Ind til videre er der ikke fundet nogle økologiske æbler med sprøjtemidler på sig i år. Der er blevet testet 1/3 del af æblerne og man forventer at høsten varer et par uger endnu.

Se det åbne samråd herunder.

Kilde:

http://www.okologi.dk/aktuelt/nyheder/2014/okt/se-samraad-om-pesticidregn.aspx