Det er blevet bevist, at der er færre resistente bakterier i økologisk svinekød end i det konventionelle svinekød. Men det rene kød varer ikke længe, for det bliver nemlig smittet med det konventionelle køds bakterier på slagteriget.

Det er med god gavn at de økologiske svin får en langt mindre mængde antibiotika end de konventionelle svin, fordi det betyder nemlig at de økologiske svin indeholder færre bakterier end de konventionelle. Det slår et forskerhold bag projektet SafeOrganic fast, de har nemlig fremlagt de flotte resultater på et seminar hos DTU i Lyngby. Forskerne var omhyggelige da de undersøgte mængden af antibiotikaresistens i primært E.coli i både konventionelle og økologiske svin i Danmark, Sverige, Frankrig og Italien. De understreger at der generelt er et lavere resistenttryk i de økologiske svin end i de konventionelle.

Halv så stor resistensbyrde i økologiske svin

Det viser sig, at der er resistente bakterier i næsten alle svinebesætninger, men at resistensbyrden er halvreds procent lavere i de økologiske besætninger end i de konventionelle besætninger.

‘Økologiske svin er ikke fri for resistente bakterier, men niveauet er lavere; det gælder i alle landene, så restriktioner i antibiotikaforbrug virker,’ forklarer projektleder og seniorforsker ved DTU, Søren Aabo om den hjemlige situation.

De økologiske svin smittes på slagteriget

Der er altså ingen tvivl om, at der er færre bakterier i de økologiske svin, men om det har nogen gavn er en anden side af sagen. Det viser sig nemlig, at de danske slagterier skiftevis skærer økologisk og konventionelt svinekød, og at de økologiske svin på den måde bliver smittet af bakterierne fra de konventionelle svin. Det betyder, at det økologiske kød har lige så mange bakterier som det konventionelle kød, når det forlader slagteriget. I Frankrig slagter man altid det økologiske kød først for at undgå dette problem, måske er det noget vi kan lære af her i Danmark.

‘I Frankrig slagter man konsekvent de økologiske svin først på ren slagtelinje. I Danmark er det ikke tilfældet,’ siger Søren Aabo.

Hvis der kommer ønsker omkring at få økologisk svinekød med færre bakterier, så er slagterrækkefølgen og slagterhygiejnen de to steder, hvor man kan ændre situationen. Søren Aabo oplyser dog, at resultatet ville være usikkert hvis man lavede ændringer i slagterierne.

Jens Hansen, som er Danish Crowns pressechef, oplyser at man i Danmark slagter svinene på den måde, at man hele tiden slagter de konventionelle svin, og at når man har samlet omkring 250 økologiske svin, så stopper man slagtningen af de konventionelle svin, for at slagte de økologiske. De økologiske svin bliver altså slagtet løbende ind i mellem de konventionelle svin.

Kilde:

http://www.okologi.dk/nyheder-fra-oekologi-og-erhverv/2014/nov/46-14-resistens.aspx