Ingeniører har udviklet en måde at rense regnvand på, der normalt går til spilde

Mange byer begynder at opleve mangel på vand, i visse dele af året. Og når det regner løber det meste regnvand, der falder i bebyggede områder, væk fra gaderne og ned i kloakafløbet – snarere end at blive ledt ned i jorden for at fylde grundvandsdepoterne. Herbicider, pesticider, giftige metaller og olie fra biler forurener ofte dette vand, hvilket gør det vanskeligt at genvinde. Nu har forskere ved UC Berkeley udviklet en måde at fjerne forurenende stoffer fra regnvand.

Forskerne udviklede et mineralbelagt sand, der ødelægger organiske forurenende stoffer. For at skabe sandet blandede ingeniører almindeligt sand med manganoxid. Manganoxidet binder sig til organiske kemikalier som herbicider, pesticider og bisphenol-A. Disse bundne kemikalier bryder dem derefter ned i mindre molekyler, der er mindre giftige og mere biologisk nedbrydelige. Manganoxidbelagt sand er sikkert og miljøvenligt.

Selv om det belagte sand mister sin effektivitet over tid, har forskerne fundet en måde at ‘genoplade’ det på ved at bade sandet i en opløsning, der indeholder en lav koncentration af chlor. Joseph Charbonnet, en kandidatstuderende, der arbejder på projektet, foreslår, at det dekontaminerede regnvand som passerer gennem sandet og ned i underjordiske grundvandsreservoirer. Grundvandsreservoirerne vil fungere som oplagringsenheder for vandet, indtil der er behov for det. I den næste fase af eksperimentet udfører teamet felttest i Sonoma County ved hjælp af regnvand fra en lokal vandløb.

At finde nye måder at redde og genanvende vand på, bliver vigtigere og vigtigere. Forurening og mangel på naturressourcer synes tilsyneladende at gå hånd i hånd som nogle af vores største miljøproblemer.

Kilde: www.berkeley.edu

Forfatter: Redaktionen på ecolove