De tyske supermarkeder efterspørger i højere grad GMO-fri mælkeprodukter og de er villige til at betale ekstra for det. Det betyder, at Arlas mælkeproducenter kan tjene mere på mælken, hvis de dropper den genmodificerede foder.

I Tyskland stiger efterspørgslen for mælkeprodukter baseret på GMO-frit foder, og i detailhandlen er de villige til at betale en merpris. Forventningen er at trenden vil sprede sig til andre markeder, og den mulighed vil Arla gerne gribe i tide.

Og ifølge formand Åke Hantoft er Arla godt rustede til at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel. Økologisk mælk er nemlig i forvejen GMO-frit.

”Vi ejer den største økologiske mælkepulje i verden, hvor foderet, som standard, er GMO-frit. Vores svenske landmænd har altid brugt GMO-frit foder. Dette betyder, at omkring 20 procent af Arlas mælkeproduktion lever op til markedskravet. Der er et kommercielt potentiale, som vi kan udbygge ved at tiltrække flere landmænd, der er villige til at gå over til GMO-frit foder,” siger Åke Hantoft.

Dog understreger han, at beslutningen er taget ud fra et kommercielt synspunkt og ikke er baseret på en ændring i holdningen omkring GMO – Arla forholder sig fortsat åben over for GMO, og følger med i den videnskabelige forskning vedrørende fordele og ulemper ved genmodificering.

Landmændene vil møde ekstra udgifter når de går over til GMO-frit foder. Men i kraft af den merpris som detailhandlerne og kunderne i de forskellige markeder er villige til at betale, vil Arla kunne kompensere for de ekstra omkostninger. Et lignende system bruges allerede til økologisk mælkeproduktion.

Før omlægningen for alvor kan gå i gang, er der stadig nogle praktiske problemer der skal undersøges og løses.

”Lige nu kommer efterspørgslen fra Tyskland, hvor vi, med det samme, vil kigge på de praktiske problemer som logistik, adskilt forarbejdning osv. Efterhånden som de kommercielle muligheder viser sig på andre markeder, vil vi invitere landmænd til at deltage og gradvist tage flere landmænd ind. Men vi skal stadig undersøge, hvordan vi kan gennemføre det, og hvor hurtigt,” siger Peder Tuborgh, administrerende direktør i Arla.

Mellem 0 og 10 procent af den totale fodermængde der bliver brugt på de konventionelle Arla-gårde består af genmodificeret soja, som dog er dækket af certifikater for at støtte ansvarlig sojaproduktion. Den begrænsede mængde af genetisk modificeret sojafoder kan ikke spores i mælken, og derfor er mælken pr. definition GMO-fri.

Økologisk mælk er dog altid GMO-fri.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Arla