Tilbage i 2010 indførte Fødevarestyrelsen de såkaldte gule kort. Et gult kort kan gives til en svingeproducent som har et for stort brug af antibiotika, men det har desværre ikke mindsket forbruget synligt. Det kan antages at svineproducenterne ikke fandt sanktionerne ved at modtage et gult kort faretruende nok, i sammenligning med f.eks. en økonomisk sanktion.

Et overforbrug af antibiotika hos slagtesvin kan medføre udvikling af resistente bakterier, og der er en risiko for at disse bakterier kan overføres til mennesker via direkte smitte fra dyr eller gennem fødevarer.

Problemet er nu at det primært er forbruget af de farligste typer antibiotika som øges. Det er de såkaldte bredspektrede typer af antibiotika, som er de største skabere af resistente bakterier. Landbrug & Fødevare mener dog at den øgede stigning har en helt naturlig forklaring. De praktiserende landbrug indberettede at et nedsat forbrug af antibiotika gav for mange syge dyr i besætningen, og derfor antages det at forbruget igen er blevet tilpasset behovet.