Landbrug & Fødevarer giver økologiske æbleavlere kompensation, efter der sidste år blev fundet plantebeskyttelsesmidler på de økologiske æbler.

De økologiske æbleavlere har nu fået sikret en oprejsning fra Landbrug & Fødevarer, efter der blev fundet sprøjtemidlet prosulfocarb på æblerne sidste år, og derfor måtte blive solgt som ikke-økologiske æbler. Landbrug & Fødevarer har kendskab til to tilfælde, hvor dette er sket.

Det er ikke til at vide, hvordan sprøjtemidlet er havnet på æblerne, og derfor har det ikke været muligt at pålægge nogen ansvar. Derfor har Landbrug & Fødevarer valgt at etablere en midlertidig kompensationsordning på 220.000 kr, som skal dække omkostningerne på skaderne som er sket.

‘Det er selvfølgelig meget uheldigt, at økologiske æbleavlere skal miste omsætning, fordi naboer eller andre landmænd længere væk har sprøjtet deres egne afgrøder efter gældende regler. Derfor er vi økologer og de konventionelle landmænd i Landbrug & Fødevarer enige om, at æbleavlerne skal kompenseres i den her sag, den såkaldte Boxer-sag’, siger Uffe Bie, der er formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

Videncenteret for Landbrug, som er en del af Landbrug & Fødevarer, og Syngenta Crop Protection, som er producenten bag et sprøjtemiddel som indeholder prosulfocarb, har sammen udarbejdet en dissideret handlingsplan. Handlingsplanen skal sørge for at plantebeskyttelsesmidler som prosulfocarb fremover ikke forurener økologiske frugter. Handlingsplanen og arbejdet startede sidste år, da man begyndte at finde økologisk frugt med sprøjtemidlet på sig.

Under handlingsplanen fremgår også en oplysningskampagne fra Videncentret for Landbrug, som hjælper landmænd til at stoppe afdrift og og fordampning af prosulfocarp når markerne bliver sprøjtet med vintersæd. Oplysningskampagnen indeholder ti gode råd til landmanden, såsom at køre langsomt med lav bom når han sprøjter marken, at sprøjte marken sent på året, at sprøjte om aftenen, tidligt om morgen eller om natten.

Syngenta har, efter aftale med Miljøstyrelsen, omformuleret etiketten på deres sprøjtemiddel Boxer, så den nu er mere præcis.

‘Jeg er sikker på, at de konventionelle landmænd tager den omfattende informationskampagne alvorligt. De har ingen gavn af plantebeskyttelsesmidler, der havner det forkerte sted, og for os økologer er det naturligvis afgørende, at de ikke lander på vores frugt og andre afgrøder’, påpeger Uffe Bie.

Det er nemt for landmændene at vælge en egnet sprøjteteknik, hvis de får monteret lavdriftdyser og kompakte luftinjektionsdyser på sprøjterne.

‘Og det er et vigtigt element i erhvervets handlingsplan og i rådgivningen til landmændene’, fortæller Uffe Bie.

Kilde:

http://www.lf.dk/Viden_om/Oekologi/Nyheder_om_okologi/2014/Landbrug_og_Fodevarer_holder_okologiske_aebleavlere_skadeslose.aspx#.VCOrQiuSyRM