De danske kommuner får større fokus på økologi. De omlægger landbrugsarealer til økologiske landbrug som et natur- og grundvandspolitisk redskab. Sidst har Aalborg besluttet at omlægge alle kommunens egne.

Aalborg kommune har valgt at omlægge alle kommunens egne, som består i 900 hektar, til økologisk landbrug. Sidste år tog Aalborg del i pilotprojektet ‘Økologisk rejsehold for lokal grøn vækst’, og der fik de konventionelle landmænd tilbudt et omlægningstjek af Økologisk Landsforening. For at gøre omlægningstjekket mere attraktivt, var det hundrede procent gratis. Aalborgs beslutning om at omlægge de 900 hektar til økologisk jord, er både for at sørge for dyrevelfærd og miljø, men også for at bevare det rene drikkevand i kommunen i fremtiden.

På baggrund af Aalborgs flotte initiativ, er de bestemt ikke den eneste økologiinteressede kommune i Danmark. De sidste par år er der nemlig blevet udført flere omlægningstjek i flere forskellige kommuner.

‘Siden 2011 har vi gennemført i hundredevis af omlægningstjek i først 12 kommuner, blandt andre Aalborg, og nu yderligere 450 omlægningstjek i 12-15 nye kommuner. Det er beskyttelse af særlige naturinteresser og grundvand ved økologisk drift, der er kommunernes motivation for at deltage,’ fortæller Mads Vinther, økologikonsulent og projektleder i Økologisk Landsforening.

Konventionelle landmænd viser stor interesse

Mere end 3000 landmænd i 23 kommuner har fået tilbudet om et gratis omlægningstjek af deres landbrug. I Syddjurs Kommune har der indtil videre været flest interesserede landmænd som fik tilbudet. Omkring Nationalpark Mols sagde 100 landmænd ja tak til et gratis omlægningstjek. 

‘Vi har mødt en hel del landmænd, hvor tanken om økologisk drift allerede har strejfet dem. De er åbne for et sæt økologiske øjne på bedriftens fremtidige udviklingsmuligheder, og ofte er der gode muligheder. Det er et puslespil at få natur- og miljøkrav til at passe sammen med landbrugsproduktionen i et land som Danmark med vores høje opdyrkningsprocent, og brikkerne er lettere at få til at falde på plads, når landbrugsarealerne er fri for sprøjtegift og kunstgødning. Derfor er det for mange landmænd i de udpegede områder rettidig omhu at overveje en økologisk strategi for bedriftens fremtidige udvikling’, fortæller Mads Vinther.

Det populære pilotprojekt er bestående af et rejsehold, som støttes af EU og Fødevareministeriet. Det er Økologisk Landsforening for Sammenslutningen for Økosalg og Oplysning der udfører projektet. Det var Natur- & Landbrugskommissionen der anbefalde regeringen om den landsdækkende udvidelse af projektet og omlægningstjekket. 

Kilder:

http://www.okologi.dk/aktuelt/nyheder/2014/sep/kommuners-oekofokus-breder-sig.aspx