På nuværende tidspunkt er det forbudt at sælge fødevarer såsom mælk, kød og æg fra klonede dyr i EU, men derimod må fødevarer fra de klonede dyrs afkom gerne sælges, også uden markering.

Forbrugerrådet er ikke glade for de manglede regler for kød af afkom fra klonede dyr. Det betyder at der er en stor chance for at efterkommere efter klonede dyr befinder sig i supermarkedets kølediske. Både Forbrugerrådet og ”Aktive Forbrugere” ser helst at kloningsmetoder forbydes til fremstilling af fødevare. Men så længe der ikke er et konkret forbud, bør kødet mærkes, så forbrugeren kan se at kødet kommer fra afkom fra klonede dyr og selv kan træffe et valg.

EU Kommissionen spurgte 25.000 EU-borgere om deres holdninger til kød der stammer fra afkom fra klonede dyr, hvoraf 37% af danskerne svarede at de på ingen måde kunne drømme om at indtage fødevare der stammede fra klonede dyr, og 21% svarede at de ikke umiddelbart ønskede det. Hele 84% af danskerne mener at det er vigtigt at fødevarer om stammer fra klonede dyr bliver mærket.

De fleste har en vis skepsis over for nye teknologier og der mangler klart grundige undersøgelser af eventuelle risici. EFSA, EUs fødevaresikkerhedsautoritet, har undersøgt kød der stammer fra efterkommere af klonet kvæg. Ingen af undersøgelserne vidste sundhedsrisici forbundet med at spise kødet, men dog er det endnu ikke undersøgt til bunds. Årsager er simpel, man hvad ikke hvad der skal ledes efter.

Men der er ikke kun frygten for risici der står højt på listen. Dyrevelfærd er også vigtigt, det er nemlig stadig problematisk at klone dyr og der er en række negative konsekvenser for dyrene. Klonede dyr oplever en højere dødelighed samt er oftere udsat for misdannelser.

EU’s ministerråd og EU Parlamentet arbejder på at blive enige om et sæt regler inden for området, herunder mærkning og godkendelse af fødevarer som stammer fra afkom af klonede dyr.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Forbrugerrådet